Monikulmioympyrät

Innostuin näistä geometrisista kuvioista, kun näin niitä georgialaisen Pridon Davlianidzen postauksissa Facebookin Geomath-ryhmässä. Hän on julkaissut suuren määrän matemaattisia taideteoksia. Ne perustuvat symmetrisiin kuvioihin, jotka tuotetaan säännöllisistä monikulmioista.

Luon pisteet A ja B. Niiden avulla muodostan säännöllisen viisikulmion BACDE, GeoGebrassa valitaan säännöllinen monikulmiotyökalu ja valitaan pisteet B ja A tässä järjestyksessä. Seuraavaksi käytän pisteitä D ja C ja luon niiden avulla säännöllisen viisikulmion DCFGH. Jatkan laatoitusta samalla tapaa 10 viisikulmion saakka. Syntyy kuvio, jota kutsun nimellä säännöllinen monikulmioympyrä. Jos joku keksii tällaisille olioille fiksumman nimen, niin kertokoon minulle.

Toki kolmioilla ja neliöilläkin  saa aikaan säännölliset monikulmioympyrät, mutta niiden sisään ei muodostu ”reikää”.

Säännöllisillä 6-kulmioilla saadaan kaksi monikulmioympyrää.

Säännöllisillä 7-kulmioilla saadaan tällä menetelmällä yksi ympyrä, jossa on 14 säännöllistä 7-kulmiota.

Tehtäviä

Tässä vaiheessa herää joitakin kysymyksiä.

Tehtävä 1. Voiko kaikilla säännöllisillä n-kulmioilla tuottaa säännöllisiä monikulmioympyröitä?

Tehtävä 2. Millä n:n arvoilla saadaan aikaiseksi erilaisia säännöllisiä monikulmioympyröitä, esimerkiksi kun n = 6 voidaan tehdä kaksi erilaista monikulmioympyrää, mutta kun n on 3, 4, 5 tai 7, niin vain yksi.

Tehtävä 3. Mitä jos käytetään kahta erilaista säännöllistä monikulmiota, kuten kuvassa. Voiko kaikilla sellaisilla laatoilla, jotka on luotu kahdesta säännöllisestä monitahokkaasta luoda ympyrän?

Tehtävä 4. Todista, että 

\sum_{i=0}^{n-1}\sin\left(\frac{i\cdot2\pi}{n}\right)=0

käyttämättä apuna CAS-laskimia. Tee sama myös kosinille.

tarkempi määrittely ongelmalle

Merkitään monikulmiot siten, että niiden luomisen järjestysluku laitetaan yläindeksiin, esimerkiksi kolmas monikulmio on A3. Vastaavasti monikulmion pisteet numeroidaan alaindekseihin.

Todistettava lause
Olkoon 

A^1=A_0^1A_1^1\ ...\ A_{n-1}^1

säännöllinen n-kulmio.  Luodaan uusi säännöllinen monikulmio 

A^2=A_m^1A_{m-1}^1\ A_2^2...\ A_{n-1}^2

Jatketaan näin eli uusi säännöllinen monikulmio koostuu pisteistä

A^{p+1}=A_m^pA_{m-1}^p\ A_3^{p+1}...\ A_{n-1}^{p+1}

Tällöin jokaista lukua n (>2) vastaa ainakin yksi luku m ≤ (n+1)/2 siten, että kun laatoitusta jatketaan r kertaa , niin monikulmiot muodostavat suljetun ”ympyrän”. Monikulmioilla ei ole muita yhteisiä pisteitä kuin yhteiset sivut.  Tällöin 

A^{r+1}=A^1

eli

\begin{cases}
A_3^r&=A_0^1\\
A_2^r&=A_2^1
\end{cases}

Esimerkiksi kun n = 5, niin m = 3 ja r = 10.

Olipa haastavaa kirjoittaa tuo yleinen lause, saisikohan sen jotenkin fiksummin ilmaistua?


Tuotin osan kuvista GeoGebralla ja loput Pythonin kilpikonnagrafiikalla. Julkaisen koodini lähipäivinä, kunhan olen siivonnut koodini.

Lähteet

Geomath-ryhmä Facebookissa
https://www.facebook.com/groups/2224201757729993/?multi_permalinks=2563768697106629&notif_id=1677585820634466&notif_t=group_activity&ref=notif

Advertisement

Laskiaisongelma liukumäet

[edit 20.2.23. Korjasin sykloidin ajan. ]

Etelä-Suomen hiihtoloman ja laskiaisen ajanvietteeksi sopii seuraava liukumiseen liittyvä ongelma. Tämä sopii hyvin hernekeiton ja laskiaispullan sulatteluun. Mikä on nopein reitti liukua pisteestä toiseen, jos liukumäen profiili on muotoa y = xn, missä n saa arvoja 1, 2, … ?

Idea tähän tehtävään löytyi jostain somejulkaisusta, jonka unohdin tallentaa. Tehtävä jäi vaivaamaan mieltäni ja niinpä pienen Googletuksen avulla pystyin luomaan mallit, joilla laskea liukuajat numeerisen integroinnin avulla. Tämän ongelman mäki on kooltaa aika pieni. Jos et mahdu itse laskemaan siihen, niin kuvittele olevasi pienempi.

Tehtävä 1. Liu’utaan kitkatta pisteestä (1 m, 1 m) pisteeseen (0 m, 0 m) ja muitakaan vastustavia voimia ei ole kiusaamassa laskentoamme. Mikä on nopein reitti, jos reitti on muodoltaan on funktio f(x) = xn, missä n on positiivinen luonnollinen luku. Tietysti lasku tapahtuu Maan pinnalla, paikassa jossa putoamiskiihtyvyys on 9.8100 m/s2.

Tehtävä 2. Kummalla reitillä liukuaika on lyhyempi, mennään pisteestä (1 m, 1 m) paraabelin y = x2 kaarella origoon vai kun liu’utaan origosta pisteeseen (1 m, -1m) neliöjuurikäyrää y = -x1/2?

Tehtävä 3. Jos lasketaan mäkeä origosta pisteeseen (1 m, -1 m) ja tutkitaan funktioita -xn, n on positiivinen reaaliluku, niin millä n:n arvolla liukuaika on lyhin? Ja taas mennään ilman kitkaa ja ilmanvastusta.

Tarinan lopussa on pari linkkiä, joiden avulla laskin numeeriset integraalini.

Pienimmäksi liukuajaksi potenssifunktiolla  xm sain Pythonin Scipyllä (0.59428023847 ± 1.3e-10) s. Jätän lukijan tutkittavaksi, mikä tuon m:n arvo on. (GeoGebran numeerinen integraatio antoi tulokseksi 0.5942801888918.)

Tietysti tarkistuksen vuoksi piti laskea myös muilla käyrillä. Sykloidilla sain GeoGebran numeerisella integroinnilla tulokseksi 0.5828954631542 s. Pythonin Scipy.integrate-kirjaston numeerisen integraalin laskeva quad-funktio tuotti arvoksi ja virheeksi (0.5828954631542245 ± 2 e-14) s. Wolfram Alphalla sain tulokseksi 0.587563 s.

Ympyrän (säde = 1 m) kaarella ajaksi tuli 0.5919604868957612 s.

Laitan omien laskujeni tulokset ja koodit näytille lähipäivinä.

Lähteitä

Brakistokroni Wikipediassa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Brakistokroni

Cantor’ Paradise: Introduction to the Brachistochrone Problem — Finding the Time to Slide Along a Path
https://www.cantorsparadise.com/introduction-to-the-brachistochrone-problem-finding-the-time-to-slide-along-a-path-c2a7b3029e1b

scipython.com: The Brachistochrone problem
https://scipython.com/blog/the-brachistochrone-problem/

Vuoden 2022 ylioppilaiden arvosanajakaumia – tytöt ovat erilaisia kuin pojat

Yhdistin Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemat kevään ja syksyn 2022 ylioppilastulostiedostot. Näin sain tietoa kaikista vuoden 2022 ylioppilaista. Piirtelin jakaumakuvaajia aika monesta suositusta (N > 1000) aineesta, jakaumissa näkyy poikien ja tyttöjen tulokset erikseen.

Suurimman osan laskennasta ja kuvaajien piirrosta tein Google Sheetsin Pivot-toiminnalla, osan tilastomatikasta ja joitakin tarkistuksia GeoGebran Yhden muuttujan analyysillä ja Todennäköisyyslaskurilla. Tein myös tarkistuksen vuoksi taulukon eri aineiden keskiarvoista yms. Pythonilla.

pientä pohdiskelua

Minusta näistä kuvaajista ja taulukoista näkyy selvästi, että ylioppilaskokeessa tytöt menestyvät merkittävästi paremmin kuin pojat. Hyvin monessa  aineessa tyttöjen yo-arvosanakeskiarvo on parempi kuin poikien. Esimerkiksi äidinkielessä keskiarvojen erotus on noin 0.7 arvosanaa, terveystiedossa 0,8, psykologiassa 0.6 arvosanaa parempi kuin pojilla. Sellaisia paljon kirjoitettuja aineita (N > 5000) joissa poikien tulos on tilastollisesti merkitsevästi (P arvo < 0.001)  suurempi kuin tytöillä ovat:  pitkä englanti sekä pitkä ja lyhyt matematiikka.

Joku voisi miettiä, onko tämä ongelma vai vaan hyvä juttu. Pitääkö nuorten muuttua tai koulun? Vai pitääkö sen muuttua mitä arvioidaan ja miten?

vuoden 2022 ylioppilaat

Yhteensä vuonna 2022 saimme 29378 ylioppilasta. Puoltoäänien keskiarvo oli 23.51, mediaani 22, keskihajonta 8.26. Kirjoitettujen aineiden lukumäärän keskiarvo oli 5.4.

Keväällä valmistuneita oli 24911 ja syksyllä 4467, yhteensä 29378.

Poikia (sininen) oli 11990 (40.8 %), puoltoäänien keskiarvo 22.4 ja keskihajonta 7.83. Kirjoitettujen aineiden lukumäärän keskiarvo oli pojilla 5.3. 

Tyttöjä (punainen) oli 17388 (59,2%), puoltoäänien keskiarvo 24.3, keskihajonta 8,45. Kirjoitettujen aineiden lukumäärän keskiarvo oli tytöillä 5.5. 

Seuraavassa taulukossa näkyy eri aineiden kirjoittajien lukumäärät suuruusjärjestyksessä. Enpä ollut ennen tajunnut, että pitkää englantia kirjoitetaan enemmän kuin äidinkieltä. Kaikkea sitä oppii, kun laskee. Taulukon koodien tulkinta  löytyy tämän artikkelin lopusta.

ainekirjoittajiaainekirjoittajiaainekirjoittajia
EA27212FF1675PA63
A26047SC1219UO26
N13276A51204L121
M13085CA1162O515
BB9378EC1134Z12
BI8897BA878GC9
PS7801PC641L73
FY7572CB617DC2
YH7225FC566I1
HI6523VA428W0
TE6325SA405Q0
KE6178VC335IC0
GE3627ET296QC0
UE2823FA247
O2061TC77

Poikien ja tyttöjen lukumäärät, keskiarvot ja keskihajonnat aineittain

Rivi yht on puoltoäänien määrä ja lkm kirjoitettujen aineiden lukumäärä. NaN tarkoittaa, että keskiarvoa tai keskihajontaa ei voi laskea, koska kirjoittajia on liian vähän. 

Alla edellisen taulukon tyttöjen keskiarvon ja poikien keskiarvon erotus.

äidinkieli

Kaikissa kuvaajissa tästä eteenpäin sininen viittaa poikiin/miehiin ja punainen tyttöihin/naisiin. Arvosanoissa 0 vastaa arvosanaa improbatur, 2 arvosanaa approbatur, … ja 7 arvosanaa laudatur.

Äidinkieli, suomi – A

Katsotaan kolmea ylintä arvosanaa M, E ja L. Voisi ajatella, että noilla arvosanoilla on suhteellisen helppo tuottaa yliopistoissa vaadittavia kirjoituksia. Tytöillä näitä arvosanoja on 7080 ja pojilla 2755 eli tyttöjen määrä on yli kaksi ja puoli kertainen verrattuna poikien lukumäärään. Saman tyyppinen ero näkyy myös S2:n ja Äidinkieli ruotsin arvosanoissa.

Suomi toisena kielenä, S2 – A5

Äidinkieli, ruotsi – O


matematiikka

Matikoissa poikien keskiarvot ovat pikkaisen parempia kuin tytöillä.

Pitkä matematiikka – M

Lyhyt matematiikka – N


reaaliaineet

Fysiikka – FY

Kemia – KE

Biologia – BI

Maantiede – GE

Psykologia – PS

Historia – HI

Yhteiskuntaoppi – YH

Evankelis-luterilainen uskonto – UE

Terveystieto – TE

Tyttöjen keskiarvo on 0.83 suurempi kuin poikien. Tämä on suurin näissä kuvaajissa.

Filosofia – FF


Kielet

Ruotsi pitkä – BA

Ruotsi keskipitkä – BB

Englanti pitkä – EA

Pitkässä englannissa poikien keskiarvo on 0.4 suurempi kuin tyttöjen, tämä on ainoa aine, jossa poikien keskiarvo on reilusti suurempi kuin tyttöjen.

Englanti lyhyt – EC

Saksa lyhyt oppimäärä – SC

Suomi pitkä oppimäärä – CA


YO-koekoodit selkokielisenä

Tämä taulukko löytyy sivulta https://www.ylioppilastutkinto.fi/ext/data/FT2016KD0010.csv

koeniminamn
AÄidinkieli, suomiModersmålet, finska
A5Suomi toisena kielenäFinska som andraspråk
BARuotsi, pitkä oppimääräSvenska, lång lärokurs
BBRuotsi, keskipitkä oppimääräSvenska, medellång lärokurs
BIBiologiaBiologi
CASuomi, pitkä oppimääräFinska, lång lärokurs
CBSuomi, keskipitkä oppimääräFinska, medellång lärokurs
DCPohjoissaame, lyhyt oppimääräNordsamiska, kort lärokurs
EAEnglanti, pitkä oppimääräEngelska, lång lärokurs
ECEnglanti, lyhyt oppimääräEngelska, kort lärokurs
ETElämänkatsomustietoLivsåskådningskunskap
FARanska, pitkä oppimääräFranska, lång lärokurs
FCRanska, lyhyt oppimääräFranska, kort lärokurs
FFFilosofiaFilosofi
FYFysiikkaFysik
GCPortugali, lyhyt oppimääräPortugisiska, kort lärokurs
GEMaantiedeGeografi
HIHistoriaHistoria
IÄidinkieli, inarinsaameModersmålet, enaresamiska
ICInarinsaame, lyhyt oppimääräEnaresamiska, kort lärokurs
KEKemiaKemi
L1Latina, lyhyt oppimääräLatin, kort lärokurs
L7Latina, pidempi oppimääräLatin, längre lärokurs
MMatematiikka, pitkä oppimääräMatematik, lång lärokurs
NMatematiikka, lyhyt oppimääräMatematik, kort lärokurs
OÄidinkieli, ruotsiModersmålet, svenska
O5Ruotsi toisena kielenäSvenska som andraspråk
PAEspanja, pitkä oppimääräSpanska, lång lärokurs
PCEspanja, lyhyt oppimääräSpanska, kort lärokurs
PSPsykologiaPsykologi
Q– ei käytössä –– ej i bruk –
QCKoltansaame, lyhyt oppimääräSkoltsamiska, kort lärokurs
SASaksa, pitkä oppimääräTyska, lång lärokurs
SCSaksa, lyhyt oppimääräTyska, kort lärokurs
TCItalia, lyhyt oppimääräItalienska, kort lärokurs
TETerveystietoHälsokunskap
UEEvankelis-luterilainen uskontoEvangelisk-luthersk religion
UOOrtodoksi uskontoOrtodox religion
VAVenäjä, pitkä oppimääräRyska, lång lärokurs
VCVenäjä, lyhyt oppimääräRyska, kort lärokurs
WÄidinkieli, koltansaameModersmålet, skoltsamiska
YHYhteiskuntaoppiSamhällslära
ZÄidinkieli, pohjoissaameModersmålet, nordsamiska

Pythonkoodi Colabissa …

…löytyy täältä https://colab.research.google.com/drive/1X4f9JzbctA6a-32jhJZFqHb2AIYIFTFS?usp=sharing

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita https://mikkorahikka.blog/tag/ylioppilaskoe/