Yksikkömurtolukujen desimaalikehitelmien jakson pituuksista 2 – jakson pituus Pythonilla

[edit. 29.9. Lisäsin while-silmukan koodin loppuun]

Selvitän tässä miten Python koodini toimii. Sen avulla voi laskea yksikkömurtolukujen jaksojen pituuksia. Esitän alussa miten käytin GeoGebraa koodaamisen apuna. Tein tämän koodinpätkän sekä for-silmukall että while-silmukalla.

Jakokulma

Minä kun olen sen verran kokenut, niin olen oppinut perinteisen jakokulman jo kansa- tai ainakin keskikoulussa. Jakokulmassa näki jaksollisuuden, kun jakojäännös toistui. Alla olevassa taulukossa solussa B1 on murtoluvun 1/7 osoittaja (murtoviivan yläpuolella oleva luku)  ja C1 nimittäjä (se alapuoli). Solussa B2 on kokonaisosa ensimmäisestä jakolaskusta, solussa C2 ensimmäisen jakolaskun jakojäännös. Niiden alapuolella kokonaisosa 10* edellisestä kokonaisosasta ja jakojäännös. 

Kun loin tämän esimerkin, niin käytin englanninkielisiä komentoja Div ja Mod, ne kun ovat lyhyempiä kirjoittaa.  GeoGebrassa voi kirjoittaa suomenkielisessäkin versiossa englannikielisiä komentoja, toki ohjelma kääntää komennon suomenkielelle.

Alla on ½.

Seuraavassa kuvassa on ⅓.

Alla on tuotettu 1/7 = 0.142857142857… Kun tuota jaksoa tutkii, niin silloin saattaa nähdä, että jakso alkaa toistua, kun C-sarakkeelle eli jakojäännökseen tulee sama luku. Mikäli jakojäännökseen tulee nolla, niin desimaali on päättyvä. Niinpä eri vaihtoehtoja jakojäännökselle on vai nimittäjä – 1:n verran. Näin ollen luvun 1/n pisin mahdollinen jakso on 1 – n. Palaan tulevaisuudessa näihin syklisiin lukuihin. Ne ovat tällä hetkellä päällimmäisenä mielessäni.

Oheinen taulukko antaa aika hyvän mallin, miten selvittää jakson pituus. Pieni ongelma tulee desimaalin alussa olevien nollien kanssa. Esimerkiksi 1/35 = 0.0285714285714… Tässä jakso alkaa vasta kun jakojäännös 10 toistuu; ensimmäinen jakojäännösykkönen ei esiinny jakojäännöksissä ensiesiintymisensä jälkeen.

Tämän ongelman saa ratkaistua esimerkiksi kertomalla osoittaja kymmenellä, sadalla, … siten että kolmannella rivillä ei ole nollaa. Alla olevassa kuvassa solussa B2 on 

=10^ceil(lg(C1))

Huomaa, että Pythonkoodissani en käytä logaritmia, sillä sen käyttö voi aiheuttaa pyöristysvirheitä isojen lukujen yhteydessä. Vähennän yhden nollan osoittajasta, se yksinkertaistaa algoritmiani.

Kun aloin koodaamaan tätä GeoGebralla, päädyin aika pitkiin komentoriveihin, en pystynyt enää hahmottamaan virheitä, niinpä luovutin. Saatan palata tähän mikäli saan kirkastettua algoritmini mielessäni GeoGebraan sopivaksi.

python koodi

Tutkin tässä vain jakson pituuksia, jätän yksinkertaisuuden vuoksi desimaalien jakson tuonnemmaksi. Pythonissa // laskee jakolaskun kokonaisosan ja % jakojäännöksen. Laitan koodiin print-funktioita, jotta koodin etenemistä voi seurata helpommin. Tämä olisi voinut olla hieman yksinkertaisempi while-silmukalla, päätin tehdä tämän kuitenkin for-silmukalla.

Pythonilla jakson pituuden etsiminen on suhteellisen suoraviivaista, käytän ensimmäisessä esimerkissä nimittäjän arvoa 6 rivillä 1.

Rivillä 3 lasketaan ensin  nimittäjän numeroiden lukumäärä, str() muuttaa luvun 6 merkkijonoksi “6” ja len() laskee sen pituuden. Lopulta ensimmäiseksi osoittajaksi määritellään 10^(numeroiden lukumäärä – 1). Kuutosen tapauksessa se on 10^0 = 1. Ideana on saada osoittajaan sellainen kymmenen potenssi, että siinä on yhtä monta nollaa kuin nimittäjässä on numeroita.

Rivillä 6 on ensimmäinen jakojäännös, eli tässä tapauksessa 1//6 = 1 ja rivillä 7 luodaan jakojäännöksien lista ja lisätään sinne ensimmäinen jakojäännös eli tässä tapauksessa ykkönen.

For-silmukassa rivillä tulostetaan seuraavan jakolaskun osoittaja ja nimittäjä, ensimmäisellä kierroksella 10 ja 6.

Rivillä 12 lasketaan uusi jakojäännös esimerkkitapauksessa (10*1)//6 = 10//6 = 4.

Riveillä 14 – 17 tutkitaan onko jakojäännös nolla. Mikäli se on, niin koko for-silmukka lopetetaan break-rivillä, ja samalla tiedetään, että kyseessä on päättyvä desimaalikehitelmä.

Riveillä 16-21 elifin avulla selvitetään onko  jakojäännös jaannokset listassa, ensimmäisellä kierroksella se ei ole sillä listassa [1] ei ole nelosta.

Riveillä 22 – 23 lisätään jakojäännös jaannokset-listaan, mikäli edelliset ehdot eivät ole voimassa. Tässä vaiheessa 4 lisätään jaannokset-listaan. Jakojäännöslista on nyt [1, 4]

Seuraavassa for-silmukassa jakojäännös on 40//6 = 4 eli rivi 18 elif-ehto on voimassa. Jakson pituudeksi saadaan jaannokset-listan pituus  – se paikka (Pythonin logiikalla) missä luku 4 on eli 2 – 1 = 1.

Muutamia esimerkkejä koodista. Tässä nimittäjä on 2.

Nimittäjän arvolla 7 saadaan pidempi jakso.

13

666

Tätä kirjoittaessani tajusin, että ensimmäinen jakojäännös on tietysti aina tuon ensimmäinen kymmenen potenssi eli 10**(len(str(nimittaja))-1).

python ohjelma

Siistin koodia ja teen python funktion, joka tulostaa jakson pituuden. Tuotan listan, jossa on vaikkapa 50 ensimmäisen yksikkömurtoluvun jaksojen pituudet. Samalla laitan jaksojen pituudet kuvaajaan.

100 ensimmäistä: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 6, 0, 1, 0, 2, 1, 6, 6, 1, 0, 16, 1, 18, 0, 6, 2, 22, 1, 0, 6, 3, 6, 28, 1, 15, 0, 2, 16, 6, 1, 3, 18, 6, 0, 5, 6, 21, 2, 1, 22, 46, 1, 42, 0]

Python koodi löytyy Colabista https://colab.research.google.com/drive/1PzbK6xjohZq5KS80DHMqYREZ1cC0cGXR?usp=sharing

tarkistus

Pieni pelko tällaisen laskennan tuottamisessa on, että koodi laskee väärin. Edellisessä tarinassani kerroin T.D. Doen sivusta, jossa on lueteltu 10000 ensimmäisen yksikkömurtoluvun jaksojen pituudet. Loin luvuista listan nimeltä oikeat. Vaikuttaa siltä, että koodini laskee oikein.

Noiden 10000 luvun tuottamiseen kului Google Colabissa reilut 4 minuuttia. 20000 jakson pituuden laskemiseen kului noin 31 min. Vaikuttaa siltä, että laskenta-ajan kasvu on tyyppiä n^3.

while-silmukka

Koodin idea on lähes sama kuin edellisen luvun for-silmukassakin. Tämäkin koodi laskee jakson pituuden ja käyttää sitä apuna kun lopullinen jaksolista tuotetaan.

Oheinen jakso-funktio tulostaa yksikkömurtoluvun 1/n desimaalikehitelmän jakson listana ja jakson pituuden. Poiketen for-silmukka-koodista, niin aloitan desimaalien keräämisen suoraan 1//n:n jakamisella rivillä 2. Rivin 6 while-silmukka pyörii niin kauan kuin jakojäännöstä ei ole jaannokset-listassa. 

Kun jakojäännös on jakojäännöslistassa, niin rivillä 11 päätellään jakson pituus. Lisäksi riveillä 12-14 muutetaan tuloste, jos jakojäännös on nolla. Lopulta rivillä 15 määritetään jaksolliset desimaalit ja jakson pituus.

Riveillä 21-24 tuotetaan 100 ensimmäistä jaksoa ja niiden pituudet listaksi.

Ajallisesti tämä koodi vaikuttaa yhtä vikkelältä kuin for-silmukkakin. 10000 jakson tuottamisen Colabissa kului reilut 4 min.

Nyt kun minulla on helppo tapa tuottaa jakson pituuksia ja itse jaksoja, voin tulevissa tarinoissa keskittyä matematiikkaan.


lähteet

Edellinen artikkelini aiheesta
https://mikkorahikka.blog/2022/09/20/yksikkomurtolukujen-desimaalikehitelmien-jakson-pituuksista-1-pohdittavaa-ongelmia/

Koodi löytyy Colabissa
https://colab.research.google.com/drive/1PzbK6xjohZq5KS80DHMqYREZ1cC0cGXR?usp=sharing

Repeating decimal Wikipediassa
https://en.wikipedia.org/wiki/Repeating_decimal

Cyclic number MathWorldissa
https://mathworld.wolfram.com/CyclicNumber.html

Yksikkömurtolukujen desimaalikehitelmien jakson pituuksista 1 – pohdittavaa, ongelmia

Olen jo jokusen vuoden ajan ollut ihastunut desimaalilukuihin, lähinnä rationaalilukujen desimaalikehitelmiin. Aloin pohdiskella jaksojen pituuksia. Yksinkertaisuuden vuoksi keskityn tässä yksikkömurtolukuihin, eli tyyppiä 1/1, ½, ⅓, ¼, … oleviin murtolukuihin. Jos olet riittävän vanha, niin olet jakanut lukuja jakokulmassa riittävän paljon muistaaksesi, että jakso toistuu, kun jakokulmaan tulee jakojäännökseksi aiemmin jakojäännöksenä ollut luku.

Yritin luoda algoritmin, jonka avulla olisin voinut tutkia yksikkömurtolukujen desimaalikehitelmien jaksojen pituuksia GeoGebralla. Omassa päässäni ja paperilla onnistuinkin, mutta en osaa tarpeeksi hyvin käyttää GeoGebraa, jotta saisin algoritmin toimimaan. Tämä johtuu lähinnä siitä syystä, että GeoGebralla virheiden etsintä pitkästä komentorivistä on erittäin hankalaa minun aivoilleni ja sormilleni.

Lopulta tein Python koodinpätkän, joka tuottaa minulle vaikkapa listan sadan tai 10000 ensimmäisen yksikkömurtoluvun jaksojen pituuksista.

Solmu lehden Porasen ja Laukkasen artikkelissa (linkki liitteissä) on hyviä ehdotuksia, miten tällaista aihetta voisi käsitellä koulumatematiikassa ala-asteelta lukioon.

määritelmiä/sopimuksia

Alla olevassa taulukossa on 15 ensimmäistä yksikkömurtolukua ja likiarvot 15 numeron tarkkuudella, GeoGebra katkaisee päättyvät desimaalit eikä näytä lopun nollia. Desimaalikehitelmät voidaan jakaa päättyviin ja päättymättömiin. 

Oheisessa taulukossa 1/1, ½, ¼, ⅕,  ⅛, ja 1/10 ovat päättyviä. Sovitaan, että niiden jakson pituus on nolla.

Päättymättömien desimaalilukujen jaksojen pituudet vaihtelevat. Ykkösen mittaisia saadaan n:n arvoilla 3, 6, 9, 12, 15. Kahden mittaisia n:n arvolla 11, kuuden mittaisia n:n arvoilla 7, 13 ja 14

Sovitaan, että funktio f(n) = yksikkömurtoluvun 1/ n desimaalikehitelmän jakson pituus. Jokainen jakolaskua harrastanut varmaankin osaa vastata oikein seuraaviin kysymyksiin pelkästään intuitiolla tai sitten voimallisella matemaattisella pohdiskelulla.

1. ongelma – päättyvät desimaalit

Millaiset n:n arvot tuottavat päättyviä desimaalilukuja eli millaisilla n:n arvoilla f(n) = 0?

2. ongelma – pisin mahdollinen jakso

Mikä on suurin mahdollinen jakson pituus jollain n:n arvolla. Onko se n, 2n, n^2, n-1, n/2 vai mitä?

Eli onko olemassa n:n arvoja, joilla f(n) = n^2, f(n) = 2n, f(n) = n, … Millainen n:n lauseke on mahdollinen yläraja?

2. ongelma – yleisin jakso

Jos tutkitaan 15 ensimmäistä f(n):n arvoa, niin saadaan seuraavan näköinen jakauma jaksojen pituuksien arvoista.

Mikä on yleisin jaksojen lukumäärä eli moodi, kun tutkitaan 100 ensimmäistä f(n):n arvoa, entä 1000 tai 10000? 

3. ongelma – koordinaatisto

Alla olevassa kuvaajassa on jakson pituus n:n funktiona.

Tuosta kuvaajasta ei  näe sen kummempaa kommentoitavaa, katsotaan tilannetta kun n on hieman isompi.

Kuvaajiin ilmestyy suoria. Millaisia ovat kyseisien suorien yhtälöt?

Mitä ihmeen lukuja ovat nuo eri väreillä merkityt?

Lähipäivinä lähetän lisää tarinaa tähän liittyen. Jos haluat itse leikkiä kyseisillä luvuilla, niin alla on 10000 ensimmäistä f(n):n arvoa. Jos haluat ne GeoGebran listaksi, niin korvaa hakasulkeet [] aaltosulkeiksi {}. Tämä lista on tuotettu sivun https://oeis.org/A051626 linkistä T. D. Noe, Table of n, a(n) for n = 1..10000 Käytän tätä testatakseni omaa algoritmiani.              

lähteet

Poranen, Haukkanen, Solmu. Jaksolliset desimaaliesitykset algebrallisesta
näkökulmasta https://matematiikkalehtisolmu.fi/2011/Poranen-Haukkanen.pdf

Repeating decimal Wikipediassa https://en.wikipedia.org/wiki/Repeating_decimal    

T. D. Noe, Table of n, a(n) for n = 1..10000  


oikeat = [0, 0, 1, 0, 0, 1, 6, 0, 1, 0, 2, 1, 6, 6, 1, 0, 16, 1, 18, 0, 6, 2, 22, 1, 0, 6, 3, 6, 28, 1, 15, 0, 2, 16, 6, 1, 3, 18, 6, 0, 5, 6, 21, 2, 1, 22, 46, 1, 42, 0, 16, 6, 13, 3, 2, 6, 18, 28, 58, 1, 60, 15, 6, 0, 6, 2, 33, 16, 22, 6, 35, 1, 8, 3, 1, 18, 6, 6, 13, 0, 9, 5, 41, 6, 16, 21, 28, 2, 44, 1, 6, 22, 15, 46, 18, 1, 96, 42, 2, 0, 4, 16, 34, 6, 6, 13, 53, 3, 108, 2, 3, 6, 112, 18, 22, 28, 6, 58, 48, 1, 22, 60, 5, 15, 0, 6, 42, 0, 21, 6, 130, 2, 18, 33, 3, 16, 8, 22, 46, 6, 46, 35, 6, 1, 28, 8, 42, 3, 148, 1, 75, 18, 16, 6, 15, 6, 78, 13, 13, 0, 66, 9, 81, 5, 2, 41, 166, 6, 78, 16, 18, 21, 43, 28, 6, 2, 58, 44, 178, 1, 180, 6, 60, 22, 3, 15, 16, 46, 6, 18, 95, 1, 192, 96, 6, 42, 98, 2, 99, 0, 33, 4, 84, 16, 5, 34, 22, 6, 18, 6, 30, 13, 35, 53, 21, 3, 30, 108, 8, 2, 48, 3, 222, 6, 1, 112, 113, 18, 228, 22, 6, 28, 232, 6, 46, 58, 13, 48, 7, 1, 30, 22, 27, 60, 42, 5, 18, 15, 41, 0, 50, 6, 22, 42, 16, 0, 256, 21, 6, 6, 28, 130, 262, 2, 13, 18, 44, 33, 268, 3, 5, 16, 6, 8, 2, 22, 69, 46, 15, 6, 28, 46, 141, 35, 18, 6, 30, 1, 272, 28, 96, 8, 146, 42, 58, 3, 6, 148, 66, 1, 42, 75, 4, 18, 60, 16, 153, 6, 34, 15, 155, 6, 312, 78, 6, 13, 79, 13, 28, 0, 53, 66, 144, 9, 6, 81, 108, 5, 138, 2, 110, 41, 3, 166, 33, 6, 336, 78, 112, 16, 30, 18, 294, 21, 22, 43, 173, 28, 116, 6, 6, 2, 32, 58, 35, 44, 48, 178, 179, 1, 342, 180, 22, 6, 8, 60, 366, 22, 5, 3, 78, 15, 186, 16, 1, 46, 84, 6, 378, 18, 42, 95, 382, 1, 6, 192, 21, 96, 388, 6, 176, 42, 130, 98, 13, 2, 99, 99, 18, 0, 200, 33, 30, 4, 9, 84, 6, 16, 204, 5, 8, 34, 174, 22, 41, 6, 46, 18, 418, 6, 140, 30, 46, 13, 16, 35, 60, 53, 6, 21, 215, 3, 432, 30, 28, 108, 198, 8, 219, 2, 42, 48, 221, 3, 44, 222, 148, 6, 32, 1, 10, 112, 75, 113, 6, 18, 152, 228, 48, 22, 460, 6, 154, 28, 15, 232, 233, 6, 66, 46, 78, 58, 42, 13, 18, 48, 13, 7, 239, 1, 6, 30, 66, 22, 96, 27, 486, 60, 81, 42, 490, 5, 112, 18, 2, 15, 210, 41, 498, 0, 166, 50, 502, 6, 4, 22, 78, 42, 508, 16, 24, 0, 18, 256, 34, 21, 46, 6, 43, 6, 52, 28, 261, 130, 6, 262, 240, 2, 506, 13, 58, 18, 30, 44, 53, 33, 178, 268, 42, 3, 540, 5, 180, 16, 108, 6, 91, 8, 60, 2, 252, 22, 78, 69, 3, 46, 278, 15, 42, 6, 16, 28, 281, 46, 112, 141, 18, 35, 284, 18, 570, 6, 95, 30, 22, 1, 576, 272, 192, 28, 246, 96, 26, 8, 6, 146, 293, 42, 90, 58, 98, 3, 592, 6, 48, 148, 99, 66, 299, 1, 300, 42, 33, 75, 22, 4, 202, 18, 84, 60, 138, 16, 51, 153, 5, 6, 88, 34, 618, 15, 66, 155, 132, 6, 0, 312, 18, 78, 48, 6, 315, 13, 30, 79, 42, 13, 42, 28, 35, 0, 32, 53, 107, 66, 21, 144, 646, 9, 58, 6, 30, 81, 326, 108, 130, 5, 8, 138, 658, 2, 220, 110, 48, 41, 18, 3, 308, 166, 222, 33, 60, 6, 224, 336, 3, 78, 338, 112, 96, 16, 113, 30, 341, 18, 8, 294, 228, 21, 78, 22, 230, 43, 6, 173, 46, 28, 80, 116, 232, 6, 700, 6, 18, 2, 46, 32, 12, 58, 708, 35, 13, 44, 330, 48, 6, 178, 7, 179, 359, 1, 102, 342, 30, 180, 28, 22, 726, 6, 81, 8, 336, 60, 61, 366, 42, 22, 66, 5, 246, 3, 18, 78, 742, 15, 148, 186, 41, 16, 318, 1, 125, 46, 50, 84, 75, 6, 27, 378, 22, 18, 380, 42, 108, 95, 16, 382, 174, 1, 192, 6, 256, 192, 193, 21, 15, 96, 6, 388, 90, 6, 70, 176, 84, 42, 78, 130, 393, 98, 262, 13, 336, 2, 60, 99, 13, 99, 199, 18, 368, 0, 44, 200, 8, 33, 66, 30, 268, 4, 202, 9, 810, 84, 5, 6, 81, 16, 126, 204, 6, 5, 820, 8, 822, 34, 2, 174, 413, 22, 276, 41, 69, 6, 336, 46, 166, 18, 15, 418, 419, 6, 812, 140, 28, 30, 78, 46, 66, 13, 141, 16, 66, 35, 213, 60, 18, 53, 856, 6, 26, 21, 30, 215, 862, 3, 43, 432, 272, 30, 26, 28, 66, 108, 96, 198, 6, 8, 438, 219, 146, 2, 440, 42, 441, 48, 58, 221, 886, 3, 42, 44, 18, 222, 414, 148, 178, 6, 66, 32, 420, 1, 208, 10, 42, 112, 180, 75, 151, 113, 4, 6, 455, 18, 82, 152, 60, 228, 390, 48, 459, 22, 153, 460, 210, 6, 3, 154, 34, 28, 464, 15, 126, 232, 155, 233, 16, 6, 936, 66, 312, 46, 940, 78, 110, 58, 6, 42, 473, 13, 24, 18, 79, 48, 952, 13, 95, 7, 28, 239, 24, 1, 465, 6, 53, 30, 192, 66, 322, 22, 144, 96, 970, 27, 138, 486, 6, 60, 976, 81, 44, 42, 108, 490, 982, 5, 98, 112, 138, 18, 462, 2, 495, 15, 110, 210, 99, 41, 166, 498, 3, 0, 6, 166, 464, 50, 33, 502, 234, 6, 252, 4, 336, 22, 253, 78, 84, 42, 112, 508, 1018, 16, 1020, 24, 30, 0, 5, 18, 78, 256, 294, 34, 103, 21, 1032, 46, 22, 6, 240, 43, 519, 6, 173, 52, 444, 28, 18, 261, 116, 130, 524, 6, 1050, 262, 18, 240, 30, 2, 150, 506, 32, 13, 212, 58, 1062, 18, 35, 30, 96, 44, 1068, 53, 48, 33, 84, 178, 21, 268, 179, 42, 246, 3, 506, 540, 342, 5, 30, 180, 1086, 16, 22, 108, 1090, 6, 273, 91, 8, 8, 1096, 60, 78, 2, 366, 252, 1102, 22, 48, 78, 15, 69, 1108, 3, 4, 46, 78, 278, 222, 15, 558, 42, 186, 6, 522, 16, 561, 28, 1, 281, 462, 46, 564, 112, 84, 141, 34, 18, 113, 35, 378, 284, 528, 18, 162, 570, 42, 6, 228, 95, 15, 30, 382, 22, 575, 1, 1152, 576, 6, 272, 132, 192, 180, 28, 21, 246, 581, 96, 232, 26, 388, 8, 498, 6, 1170, 146, 176, 293, 46, 42, 106, 90, 130, 58, 1180, 98, 78, 3, 13, 592, 593, 6, 140, 48, 99, 148, 1192, 99, 7, 66, 18, 299, 108, 1, 200, 300, 200, 42, 30, 33, 560, 75, 30, 22, 258, 4, 202, 202, 27, 18, 1216, 84, 286, 60, 6, 138, 1222, 16, 42, 51, 204, 153, 1228, 5, 41, 6, 8, 88, 18, 34, 206, 618, 174, 15, 16, 66, 112, 155, 41, 132, 84, 6, 208, 0, 46, 312, 534, 18, 50, 78, 418, 48, 1258, 6, 96, 315, 140, 13, 22, 30, 180, 79, 138, 42, 15, 13, 198, 42, 16, 28, 638, 35, 639, 0, 60, 32, 641, 53, 256, 107, 6, 66, 92, 21, 1290, 144, 215, 646, 6, 9, 1296, 58, 432, 6, 1300, 30, 1302, 81, 28, 326, 653, 108, 48, 130, 198, 5, 12, 8, 262, 138, 219, 658, 659, 2, 55, 220, 42, 110, 13, 48, 1326, 41, 221, 18, 242, 3, 105, 308, 44, 166, 570, 222, 102, 33, 148, 60, 208, 6, 268, 224, 32, 336, 630, 3, 192, 78, 10, 338, 5, 112, 638, 96, 75, 16, 680, 113, 644, 30, 6, 341, 1366, 18, 111, 8, 152, 294, 686, 228, 2, 21, 144, 78, 294, 22, 1380, 230, 460, 43, 69, 6, 72, 173, 154, 46, 318, 28, 198, 80, 15, 116, 42, 232, 699, 6, 233, 700, 660, 6, 28, 18, 66, 2, 32, 46, 656, 32, 78, 12, 141, 58, 108, 708, 42, 35, 84, 13, 158, 44, 18, 330, 713, 48, 1428, 6, 39, 178, 1432, 7, 30, 179, 239, 359, 719, 1, 130, 102, 6, 342, 272, 30, 1446, 180, 66, 28, 290, 22, 726, 726, 96, 6, 690, 81, 162, 8, 486, 336, 18, 60, 146, 61, 81, 366, 336, 42, 735, 22, 490, 66, 58, 5, 30, 246, 112, 3, 740, 18, 247, 78, 6, 742, 1486, 15, 248, 148, 210, 186, 373, 41, 66, 16, 498, 318, 214, 1, 234, 125, 166, 46, 42, 50, 8, 84, 502, 75, 755, 6, 176, 27, 4, 378, 15, 22, 210, 18, 78, 380, 761, 42, 60, 108, 508, 95, 46, 16, 1530, 382, 24, 174, 153, 1, 364, 192, 18, 6, 66, 256, 1542, 192, 34, 193, 48, 21, 1548, 15, 46, 96, 1552, 6, 155, 388, 43, 90, 779, 6, 222, 70, 52, 176, 312, 84, 1566, 42, 261, 78, 1570, 130, 66, 393, 6, 98, 738, 262, 1578, 13, 240, 336, 1582, 2, 79, 60, 506, 99, 678, 13, 21, 99, 174, 199, 28, 18, 133, 368, 30, 0, 200, 44, 228, 200, 53, 8, 1606, 33, 201, 66, 178, 30, 403, 268, 144, 4, 42, 202, 1618, 9, 1620, 810, 540, 84, 6, 5, 271, 6, 180, 81, 696, 16, 770, 126, 108, 204, 409, 6, 148, 5, 91, 820, 195, 8, 138, 822, 60, 34, 96, 2, 42, 174, 252, 413, 110, 22, 552, 276, 78, 41, 150, 69, 1662, 6, 3, 336, 833, 46, 556, 166, 278, 18, 42, 15, 33, 418, 42, 419, 88, 6, 205, 812, 16, 140, 336, 28, 30, 30, 281, 78, 396, 46, 423, 66, 112, 13, 1696, 141, 566, 16, 54, 66, 390, 35, 30, 213, 284, 60, 1708, 18, 812, 53, 570, 856, 294, 6, 16, 26, 95, 21, 430, 30, 287, 215, 22, 862, 78, 3, 18, 43, 576, 432, 866, 272, 173, 30, 192, 26, 138, 28, 1740, 66, 246, 108, 116, 96, 291, 198, 26, 6, 272, 8, 584, 438, 6, 219, 150, 146, 879, 2, 293, 440, 105, 42, 32, 441, 90, 48, 420, 58, 66, 221, 98, 886, 35, 3, 1776, 42, 592, 44, 24, 18, 1782, 222, 48, 414, 893, 148, 1788, 178, 99, 6, 162, 66, 179, 32, 299, 420, 768, 1, 900, 208, 300, 10, 342, 42, 138, 112, 33, 180, 1810, 75, 42, 151, 22, 113, 286, 4, 848, 6, 202, 455, 1822, 18, 8, 82, 84, 152, 870, 60, 305, 228, 138, 390, 366, 48, 166, 459, 51, 22, 786, 153, 288, 460, 5, 210, 1846, 6, 903, 3, 88, 154, 432, 34, 78, 28, 618, 464, 78, 15, 1860, 126, 198, 232, 186, 155, 933, 233, 132, 16, 935, 6, 1872, 936, 1, 66, 938, 312, 313, 46, 18, 940, 804, 78, 84, 110, 48, 58, 118, 6, 60, 42, 315, 473, 378, 13, 30, 24, 30, 18, 380, 79, 86, 48, 42, 952, 953, 13, 902, 95, 42, 7, 1912, 28, 382, 239, 105, 24, 36, 1, 112, 465, 32, 6, 6, 53, 230, 30, 107, 192, 386, 66, 21, 322, 21, 22, 444, 144, 138, 96, 646, 970, 924, 27, 388, 138, 58, 486, 1948, 6, 195, 60, 30, 976, 176, 81, 306, 44, 326, 42, 39, 108, 150, 490, 130, 982, 84, 5, 178, 98, 24, 112, 986, 138, 13, 18, 658, 462, 1978, 2, 282, 495, 220, 15, 99, 110, 331, 210, 48, 99, 180, 41, 664, 166, 18, 498, 998, 3, 999, 0, 308, 6, 1001, 166, 200, 464, 222, 50, 210, 33, 670, 502, 60, 234, 30, 6, 2016, 252, 224, 4, 966, 336, 816, 22, 9, 253, 1013, 78, 2028, 84, 338, 42, 954, 112, 6, 508, 96, 1018, 1019, 16, 78, 1020, 113, 24, 204, 30, 44, 0, 341, 5, 438, 18, 342, 78, 8, 256, 176, 294, 140, 34, 228, 103, 2062, 21, 174, 1032, 78, 46, 2068, 22, 108, 6, 230, 240, 41, 43, 165, 519, 6, 6, 1040, 173, 1041, 52, 46, 444, 298, 28, 1044, 18, 80, 261, 66, 116, 418, 130, 232, 524, 2098, 6, 190, 1050, 700, 262, 140, 18, 42, 240, 18, 30, 1055, 2, 2112, 150, 46, 506, 56, 32, 162, 13, 12, 212, 192, 58, 16, 1062, 708, 18, 532, 35, 710, 30, 39, 96, 60, 44, 2136, 1068, 330, 53, 2140, 48, 2142, 33, 6, 84, 1008, 178, 306, 21, 7, 268, 2152, 179, 215, 42, 359, 246, 336, 3, 30, 506, 102, 540, 432, 342, 98, 5, 30, 30, 498, 180, 65, 1086, 28, 16, 930, 22, 2178, 108, 726, 1090, 174, 6, 198, 273, 243, 91, 198, 8, 312, 8, 336, 1096, 219, 60, 1014, 78, 61, 2, 105, 366, 1101, 252, 42, 1102, 2206, 22, 2162, 48, 66, 78, 553, 15, 221, 69, 246, 1108, 474, 3, 2220, 4, 18, 46, 44, 78, 1040, 278, 742, 222, 1056, 15, 84, 558, 148, 42, 1118, 186, 1119, 6, 123, 522, 1121, 16, 32, 561, 318, 28, 258, 1, 2250, 281, 125, 462, 10, 46, 60, 564, 50, 112, 144, 84, 120, 141, 75, 34, 1133, 18, 2268, 113, 27, 35, 2272, 378, 6, 284, 22, 528, 273, 18, 228, 162, 380, 570, 152, 42, 762, 6, 108, 228, 364, 95, 1146, 15, 48, 30, 2296, 382, 198, 22, 174, 575, 966, 1, 460, 1152, 192, 576, 2308, 6, 231, 272, 256, 132, 154, 192, 330, 180, 193, 28, 30, 21, 44, 246, 15, 581, 534, 96, 16, 232, 6, 26, 583, 388, 233, 8, 90, 498, 2338, 6, 2340, 1170, 70, 146, 66, 176, 1173, 293, 252, 46, 1175, 42, 180, 106, 78, 90, 1178, 130, 336, 58, 393, 1180, 368, 98, 42, 78, 262, 3, 374, 13, 2370, 592, 336, 593, 18, 6, 264, 140, 60, 48, 476, 99, 2382, 148, 13, 1192, 30, 99, 2388, 7, 199, 66, 184, 18, 239, 299, 368, 108, 1199, 1, 2058, 200, 132, 300, 6, 200, 1148, 42, 8, 30, 2410, 33, 126, 560, 66, 75, 2416, 30, 290, 22, 268, 258, 2422, 4, 96, 202, 202, 202, 1038, 27, 48, 18, 810, 1216, 486, 84, 1218, 286, 5, 60, 305, 6, 348, 138, 81, 1222, 2446, 16, 195, 42, 126, 51, 222, 204, 490, 153, 6, 1228, 2458, 5, 1166, 41, 820, 6, 112, 8, 137, 88, 822, 18, 96, 34, 2472, 206, 2, 618, 619, 174, 33, 15, 413, 16, 570, 66, 210, 112, 276, 155, 1170, 41, 598, 132, 69, 84, 498, 6, 226, 208, 336, 0, 60, 46, 278, 312, 166, 534, 1188, 18, 192, 50, 45, 78, 1074, 418, 502, 48, 419, 1258, 228, 6, 630, 96, 812, 315, 4, 140, 342, 13, 28, 22, 46, 30, 592, 180, 78, 79, 1218, 138, 2538, 42, 66, 15, 2542, 13, 508, 198, 141, 42, 2548, 16, 425, 28, 66, 638, 24, 35, 639, 639, 213, 0, 294, 60, 232, 32, 18, 641, 1200, 53, 366, 256, 856, 107, 615, 6, 34, 66, 26, 92, 2578, 21, 308, 1290, 30, 144, 46, 215, 198, 646, 862, 6, 259, 9, 2592, 1296, 43, 58, 546, 432, 1232, 6, 272, 1300, 72, 30, 52, 1302, 26, 81, 1304, 28, 186, 326, 66, 653, 261, 108, 2616, 48, 96, 130, 2620, 198, 420, 5, 6, 12, 105, 8, 14, 262, 438, 138, 2632, 219, 240, 658, 146, 659, 84, 2, 414, 55, 440, 220, 506, 42, 882, 110, 441, 13, 30, 48, 378, 1326, 58, 41, 2656, 221, 886, 18, 886, 242, 2662, 3, 30, 105, 42, 308, 624, 44, 1335, 166, 54, 570, 53, 222, 223, 102, 414, 33, 1146, 148, 447, 60, 178, 208, 2686, 6, 42, 268, 66, 224, 1346, 32, 42, 336, 420, 630, 2698, 3, 24, 192, 208, 78, 540, 10, 1353, 338, 42, 5, 1355, 112, 2712, 638, 180, 96, 18, 75, 1359, 16, 151, 680, 1164, 113, 108, 644, 12, 30, 682, 6, 2730, 341, 455, 1366, 91, 18, 528, 111, 82, 8, 2740, 152, 30, 294, 60, 686, 165, 228, 916, 2, 390, 21, 2752, 144, 252, 78, 459, 294, 660, 22, 50, 1380, 153, 230, 78, 460, 2766, 43, 210, 69, 1296, 6, 1334, 72, 3, 173, 2776, 154, 198, 46, 102, 318, 22, 28, 278, 198, 464, 80, 2788, 15, 31, 116, 126, 42, 42, 232, 699, 699, 155, 6, 1400, 233, 1401, 700, 16, 660, 600, 6, 689, 28, 936, 18, 672, 66, 281, 2, 312, 32, 2818, 46, 30, 656, 940, 32, 112, 78, 256, 12, 110, 141, 1332, 58, 2832, 108, 18, 708, 709, 42, 1328, 35, 473, 84, 1421, 13, 284, 158, 24, 44, 6, 18, 2850, 330, 79, 713, 570, 48, 408, 1428, 952, 6, 2860, 39, 204, 178, 95, 1432, 1380, 7, 450, 30, 28, 179, 624, 239, 22, 359, 24, 719, 1439, 1, 231, 130, 465, 102, 576, 6, 2886, 342, 159, 272, 1218, 30, 262, 1446, 192, 180, 2896, 66, 222, 28, 322, 290, 2902, 22, 246, 726, 144, 726, 2908, 96, 35, 6, 970, 690, 26, 81, 1458, 162, 138, 8, 462, 486, 39, 336, 6, 18, 2926, 60, 28, 146, 976, 61, 1254, 81, 293, 366, 44, 336, 2938, 42, 688, 735, 108, 22, 90, 490, 420, 66, 982, 58, 678, 5, 984, 30, 98, 246, 1478, 112, 268, 3, 138, 740, 1481, 18, 592, 247, 462, 78, 371, 6, 2970, 742, 495, 1486, 48, 15, 228, 248, 110, 148, 10, 210, 234, 186, 99, 373, 476, 41, 420, 66, 166, 16, 40, 498, 299, 318, 9, 214, 1499, 1, 1500, 234, 6, 125, 300, 166, 480, 46, 464, 42, 3010, 50, 1430, 8, 33, 84, 1290, 502, 3018, 75, 234, 755, 3022, 6, 22, 176, 252, 27, 696, 4, 432, 378, 336, 15, 202, 22, 253, 210, 253, 18, 380, 78, 1424, 380, 84, 761, 138, 42, 508, 60, 336, 108, 105, 508, 138, 95, 1018, 46, 198, 16, 204, 1530, 1020, 382, 51, 24, 1533, 174, 30, 153, 123, 1, 438, 364, 5, 192, 720, 18, 1539, 6, 78, 66, 1541, 256, 88, 1542, 294, 192, 1544, 34, 28, 193, 103, 48, 618, 21, 162, 1548, 1032, 15, 1326, 46, 1484, 96, 66, 1552, 42, 6, 148, 155, 240, 388, 282, 43, 132, 90, 519, 779, 1559, 6, 156, 222, 173, 70, 0, 52, 754, 176, 444, 312, 60, 84, 30, 1566, 18, 42, 3136, 261, 168, 78, 116, 1570, 96, 130, 48, 66, 524, 393, 1518, 6, 88, 98, 1050, 738, 315, 262, 30, 1578, 54, 13, 756, 240, 1581, 336, 30, 1582, 3166, 2, 72, 79, 150, 60, 1494, 506, 42, 99, 32, 678, 272, 13, 636, 21, 212, 99, 42, 174, 177, 199, 1062, 28, 29, 18, 510, 133, 35, 368, 506, 30, 456, 0, 96, 200, 1601, 44, 32, 228, 1068, 200, 1604, 53, 234, 8, 48, 1606, 107, 33, 1072, 201, 84, 66, 3220, 178, 146, 30, 21, 403, 1380, 268, 1076, 144, 179, 4, 780, 42, 646, 202, 246, 1618, 65, 9, 462, 1620, 506, 810, 58, 540, 1520, 84, 342, 6, 3250, 5, 542, 271, 30, 6, 3256, 180, 3258, 81, 1086, 696, 150, 16, 326, 770, 66, 126, 1398, 108, 1635, 204, 1090, 409, 130, 6, 112, 148, 273, 5, 192, 91, 462, 820, 8, 195, 774, 8, 66, 138, 1096, 822, 132, 60, 658, 34, 78, 96, 3298, 2, 3300, 42, 366, 174, 220, 252, 1653, 413, 1102, 110, 42, 22, 3312, 552, 48, 276, 795, 78, 553, 41, 45, 150, 1661, 69, 18, 1662, 1108, 6, 832, 3, 3330, 336, 4, 833, 308, 46, 1610, 556, 78, 166, 768, 278, 3342, 18, 222, 42, 1673, 15, 784, 33, 558, 418, 1434, 42, 60, 419, 186, 88, 1679, 6, 1680, 205, 522, 812, 224, 16, 6, 140, 561, 336, 3370, 28, 843, 30, 3, 30, 306, 281, 540, 78, 462, 396, 1584, 46, 338, 423, 564, 66, 3388, 112, 1695, 13, 84, 1696, 96, 141, 273, 566, 34, 16, 1602, 54, 205, 66, 113, 390, 3406, 35, 486, 30, 378, 213, 1706, 284, 341, 60, 528, 1708, 786, 18, 310, 812, 162, 53, 8, 570, 1628, 856, 42, 294, 184, 6, 3432, 16, 228, 26, 1470, 95, 180, 21, 15, 430, 312, 30, 78, 287, 382, 215, 431, 22, 336, 862, 575, 78, 230, 3, 384, 18, 1152, 43, 3460, 576, 3462, 432, 6, 866, 1733, 272, 3468, 173, 132, 30, 1650, 192, 46, 26, 180, 138, 210, 28, 3422, 1740, 63, 66, 80, 246, 158, 108, 581, 116, 698, 96, 498, 291, 232, 198, 804, 26, 318, 6, 388, 272, 1680, 8, 700, 584, 498, 438, 308, 6, 1755, 219, 1170, 150, 18, 146, 879, 879, 176, 2, 1506, 293, 30, 440, 46, 105, 3526, 42, 1764, 32, 106, 441, 1766, 90, 12, 48, 390, 420, 3538, 58, 20, 66, 1180, 221, 708, 98, 1773, 886, 78, 35, 429, 3, 144, 1776, 13, 42, 254, 592, 1779, 44, 593, 24, 1524, 18, 330, 1782, 140, 222, 861, 48, 3570, 414, 99, 893, 6, 148, 168, 1788, 1192, 178, 3580, 99, 1194, 6, 7, 162, 240, 66, 96, 179, 18, 32, 3592, 299, 359, 420, 108, 768, 1740, 1, 138, 900, 200, 208, 102, 300, 3606, 10, 200, 342, 858, 42, 602, 138, 30, 112, 3616, 33, 138, 180, 560, 1810, 3622, 75, 28, 42, 30, 151, 1710, 22, 1815, 113, 258, 286, 726, 4, 909, 848, 202, 6, 110, 202, 1821, 455, 81, 1822, 156, 18, 220, 8, 1216, 82, 84, 84, 336, 152, 286, 870, 3658, 60, 522, 305, 6, 228, 61, 138, 576, 390, 1222, 366, 367, 48, 3672, 166, 42, 459, 1838, 51, 282, 22, 204, 786, 84, 153, 66, 288, 1228, 460, 240, 5, 1230, 210, 41, 1846, 246, 6, 1232, 903, 24, 3, 3700, 88, 1518, 154, 18, 432, 336, 34, 3708, 78, 206, 28, 598, 618, 742, 464, 174, 78, 1859, 15, 3660, 1860, 16, 126, 148, 198, 3726, 232, 112, 186, 30, 155, 933, 933, 41, 233, 12, 132, 1246, 16, 84, 935, 882, 6, 318, 1872, 208, 936, 1782, 1, 330, 66, 138, 938, 125, 312, 816, 313, 534, 46, 1880, 18, 455, 940, 50, 804, 3766, 78, 1884, 84, 418, 110, 294, 48, 75, 58, 1258, 118, 3778, 6, 198, 60, 96, 42, 27, 315, 540, 473, 140, 378, 1776, 13, 1264, 30, 22, 24, 949, 30, 1820, 18, 180, 380, 1901, 79, 380, 86, 414, 48, 438, 42, 102, 952, 15, 953, 108, 13, 346, 902, 198, 95, 3820, 42, 1274, 7, 16, 1912, 924, 28, 546, 382, 638, 239, 3832, 105, 174, 24, 639, 36, 116, 1, 1826, 112, 60, 465, 192, 32, 3846, 6, 641, 6, 770, 53, 963, 230, 256, 30, 252, 107, 1808, 192, 6, 386, 3862, 66, 193, 21, 92, 322, 104, 21, 546, 22, 1290, 444, 15, 144, 969, 138, 215, 96, 1940, 646, 32, 970, 6, 924, 858, 27, 1944, 388, 1296, 138, 912, 58, 90, 486, 432, 1948, 834, 6, 1886, 195, 1300, 60, 70, 30, 1953, 976, 1302, 176, 1955, 81, 42, 306, 84, 44, 1958, 326, 653, 42, 653, 39, 1961, 108, 78, 150, 48, 490, 491, 130, 1310, 982, 198, 84, 393, 5, 210, 178, 12, 98, 1686, 24, 3942, 112, 262, 986, 1973, 138, 358, 13, 219, 18, 1914, 658, 336, 462, 659, 1978, 159, 2, 464, 282, 55, 495, 60, 220, 3966, 15, 126, 99, 342, 110, 56, 331, 13, 210, 480, 48, 946, 99, 1326, 180, 852, 41, 199, 664, 221, 166, 3988, 18, 306, 498, 242, 998, 368, 3, 570, 999, 105, 0, 500, 308, 87, 6, 44, 1001, 4006, 166, 90, 200, 570, 464, 34, 222, 8, 50, 102, 210, 4018, 33, 268, 670, 444, 502, 66, 60, 2013, 234, 208, 30, 644, 6, 108, 2016, 268, 252, 366, 224, 576, 4, 32, 966, 930, 336, 202, 816, 630, 22, 2024, 9, 4050, 253, 192, 1013, 810, 78, 4056, 2028, 10, 84, 390, 338, 112, 42, 5, 954, 1722, 112, 312, 6, 638, 508, 4072, 96, 81, 1018, 75, 1019, 2039, 16, 78, 78, 680, 1020, 126, 113, 660, 24, 644, 204, 4090, 30, 22, 44, 6, 0, 240, 341, 4098, 5, 1366, 438, 186, 18, 820, 342, 111, 78, 1758, 8, 2055, 256, 152, 176, 822, 294, 1958, 140, 686, 34, 474, 228, 90, 103, 2, 2062, 4126, 21, 2064, 174, 432, 1032, 1033, 78, 413, 46, 294, 2068, 4138, 22, 20, 108, 1380, 6, 276, 230, 84, 240, 460, 41, 1776, 43, 4152, 165, 69, 519, 2078, 6, 693, 6, 72, 1040, 1980, 173, 336, 1041, 154, 52, 378, 46, 672, 444, 318, 298, 166, 28, 4176, 1044, 198, 18, 336, 80, 1012, 261, 15, 66, 13, 116, 2030, 418, 42, 130, 1794, 232, 419, 524, 699, 2098, 144, 6, 75, 190, 233, 1050, 812, 700, 300, 262, 660, 140, 4210, 18, 382, 42, 28, 240, 4216, 18, 4218, 30, 66, 1055, 170, 2, 78, 2112, 32, 150, 4228, 46, 2115, 506, 656, 56, 66, 32, 666, 162, 78, 13, 1060, 12, 2121, 212, 141, 192, 120, 58, 606, 16, 108, 1062, 1063, 708, 66, 18, 42, 532, 4258, 35, 4260, 710, 84, 30, 213, 39, 400, 96, 158, 60, 2135, 44, 1424, 2136, 18, 1068, 138, 330, 388, 53, 713, 2140, 2141, 48, 856, 2142, 1428, 33, 2144, 6, 102, 84, 117, 1008, 26, 178, 1432, 306, 1432, 21, 176, 7, 330, 268, 30, 2152, 232, 179, 690, 215, 239, 42, 2034, 359, 862, 246, 719, 336, 264, 3, 1036, 30, 130, 506, 43, 102, 4326, 540, 6, 432, 420, 342, 618, 98, 272, 5, 4336, 30, 4338, 30, 1446, 498, 84, 180, 26, 65, 66, 1086, 4348, 28, 684, 16, 290, 930, 66, 22, 242, 2178, 726, 108, 924, 726, 2181, 1090, 96, 174, 198, 6, 256, 198, 690, 273, 1093, 243, 6, 91, 162, 198, 2100, 8, 336, 312, 486, 8, 438, 336, 265, 1096, 18, 219, 2195, 60, 2090, 1014, 146, 78, 314, 61, 533, 2, 81, 105, 48, 366, 440, 1101, 336, 252, 551, 42, 200, 1102, 735, 2206, 441, 22, 630, 2162, 490, 48, 4420, 66, 4422, 78, 58, 553, 2088, 15, 714, 221, 30, 69, 30, 246, 886, 1108, 112, 474, 2112, 3, 2220, 2220, 740, 4, 42, 18, 4446, 46, 247, 44, 4450, 78, 120, 1040, 18, 278, 4456, 742, 294, 222, 1486, 1056, 4462, 15, 414, 84, 248, 558, 540, 148, 2096, 42, 210, 1118, 178, 186, 66, 1119, 373, 6, 2240, 123, 249, 522, 66, 1121, 96, 16, 2211, 32, 498, 561, 1123, 318, 420, 28, 214, 258, 204, 1, 642, 2250, 234, 281, 208, 125, 751, 462, 498, 10, 1038, 46, 1504, 60, 42, 564, 2258, 50, 753, 112, 8, 144, 2261, 84, 180, 120, 502, 141, 1938, 75, 1078, 34, 755, 1133, 151, 18, 348, 2268, 176, 113, 126, 27, 174, 35, 4, 2272, 2273, 378, 1516, 6, 15, 284, 1092, 22, 455, 528, 210, 273, 2208, 18, 2280, 228, 78, 162, 82, 380, 4566, 570, 761, 152, 978, 42, 1072, 762, 60, 6, 198, 108, 90, 228, 508, 364, 4582, 95, 390, 1146, 46, 15, 96, 48, 2295, 30, 1530, 2296, 459, 382, 2298, 198, 24, 22, 1113, 174, 2301, 575, 153, 966, 80, 1, 418, 460, 364, 1152, 1974, 192, 210, 576, 54, 2308, 2220, 6, 924, 231, 66, 272, 3, 256, 660, 132, 1542, 154, 140, 192, 560, 330, 34, 180, 61, 193, 2319, 28, 48, 30, 2321, 21, 464, 44, 1548, 246, 7, 15, 4650, 581, 46, 534, 126, 96, 1552, 16, 1552, 232, 754, 6, 222, 26, 155, 583, 1074, 388, 924, 233, 129, 8, 4672, 90, 16, 498, 779, 2338, 2339, 6, 75, 2340, 222, 1170, 936, 70, 756, 146, 52, 66, 4690, 176, 342, 1173, 312, 293, 60, 252, 42, 46, 1566, 1175, 4702, 42, 940, 180, 261, 106, 1104, 78, 672, 90, 1570, 1178, 110, 130, 572, 336, 66, 58, 2360, 393, 2361, 1180, 6, 368, 2268, 98, 1182, 42, 738, 78, 1183, 262, 473, 3, 1578, 374, 1014, 13, 430, 2370, 240, 592, 24, 336, 92, 593, 1582, 18, 2375, 6, 672, 264, 79, 140, 1155, 60, 2379, 48, 506, 476, 432, 99, 952, 2382, 678, 148, 450, 13, 366, 1192, 21, 30, 95, 99, 112, 2388, 522, 7, 2046, 199, 4782, 66, 28, 184, 2393, 18, 228, 239, 133, 299, 4792, 368, 24, 108, 30, 1199, 2399, 1, 800, 2058, 200, 200, 465, 132, 198, 300, 228, 6, 2256, 200, 802, 1148, 53, 42, 4816, 8, 780, 30, 1606, 2410, 78, 33, 192, 126, 201, 560, 438, 66, 805, 75, 534, 2416, 322, 30, 690, 290, 403, 22, 782, 268, 2324, 258, 144, 2422, 390, 4, 186, 96, 42, 202, 330, 202, 970, 202, 1618, 1038, 336, 27, 972, 48, 1620, 18, 138, 810, 390, 1216, 540, 486, 2435, 84, 442, 1218, 6, 286, 1219, 5, 240, 60, 271, 305, 2304, 6, 976, 348, 180, 138, 2444, 81, 264, 1222, 696, 2446, 44, 16, 2378, 195, 770, 42, 1092, 126, 1634, 51, 108, 222, 2100, 204, 1636, 490, 409, 153, 4624, 6, 982, 1228, 148, 2458, 2459, 5, 18, 1166, 91, 41, 98, 820, 378, 6, 195, 112, 4930, 8, 2466, 137, 138, 88, 4936, 822, 32, 18, 180, 96, 4942, 34, 462, 2472, 96, 206, 84, 2, 2475, 618, 42, 619, 495, 174, 413, 33, 252, 15, 110, 413, 708, 16, 110, 570, 4966, 66, 828, 210, 552, 112, 226, 276, 99, 155, 78, 1170, 1146, 41, 1168, 598, 150, 132, 166, 69, 2493, 84, 1662, 498, 330, 6, 1664, 226, 3, 208, 2358, 336, 357, 0, 833, 60, 2501, 46, 6, 278, 556, 312, 626, 166, 1670, 534, 278, 1188, 464, 18, 1204, 192, 42, 50, 5020, 45, 1674, 78, 33, 1074, 152, 418, 2438, 502, 42, 48, 2154, 419, 234, 1258, 88, 228, 2519, 6, 2485, 630, 205, 96, 252, 812, 714, 315, 48, 4, 50, 140, 405, 342, 336, 13, 1164, 28, 5058, 22, 30, 46, 2460, 30, 253, 592, 281, 180, 24, 78, 460, 79, 396, 1218, 84, 138, 2538, 2538, 423, 42, 1270, 66, 528, 15, 112, 2542, 5086, 13, 726, 508, 1696, 198, 154, 141, 1018, 42, 566, 2548, 5098, 16, 1700, 425, 162, 28, 1020, 66, 2553, 638, 390, 24, 2412, 35, 1704, 639, 30, 639, 336, 213, 853, 0, 284, 294, 2484, 60, 5, 232, 1708, 32, 2442, 18, 366, 641, 812, 1200, 78, 53, 466, 366, 570, 256, 1248, 856, 138, 107, 294, 615, 2573, 6, 90, 34, 16, 66, 5152, 26, 103, 92, 285, 2578, 66, 21, 198, 308, 430, 1290, 1032, 30, 5166, 144, 287, 46, 110, 215, 246, 198, 22, 646, 2490, 862, 5178, 6, 78, 259, 280, 9, 240, 2592, 18, 1296, 5188, 43, 2492, 58, 576, 546, 519, 432, 433, 1232, 866, 6, 2226, 272, 462, 1300, 173, 72, 210, 30, 372, 52, 192, 1302, 600, 26, 444, 81, 138, 1304, 2448, 28, 2486, 186, 1740, 326, 18, 66, 2613, 653, 246, 261, 2615, 108, 5232, 2616, 116, 48, 77, 96, 390, 130, 291, 2620, 2226, 198, 524, 420, 26, 5, 1260, 6, 1276, 12, 272, 105, 1050, 8, 750, 14, 584, 262, 1052, 438, 414, 138, 18, 2632, 2508, 219, 478, 240, 150, 658, 5272, 146, 30, 659, 879, 84, 2639, 2, 2640, 414, 293, 55, 150, 440, 2480, 220, 105, 506, 6, 42, 429, 882, 32, 110, 5296, 441, 54, 13, 90, 30, 5302, 48, 212, 378, 420, 1326, 5308, 58, 2576, 41, 66, 2656, 1062, 221, 204, 886, 294, 18, 624, 886, 2661, 242, 35, 2662, 1140, 3, 584, 30, 1776, 105, 1333, 42, 96, 308, 592, 624, 252, 44, 756, 1335, 24, 166, 1068, 54, 2673, 570, 1782, 53, 2675, 222, 52, 223, 48, 102, 486, 414, 2552, 33, 893, 1146, 645, 148, 84, 447, 1788, 60, 174, 178, 130, 208, 99, 2686, 21, 6, 846, 42, 162, 268, 5380, 66, 192, 224, 179, 1346, 2693, 32, 1264, 42, 299, 336, 5392, 420, 246, 630, 768, 2698, 2699, 3, 490, 24, 900, 192, 506, 208, 1802, 78, 300, 540, 1158, 10, 2706, 1353, 342, 338, 5416, 42, 5418, 5, 138, 1355, 112, 112, 30, 2712, 99, 638, 660, 180, 2715, 96, 1810, 18, 1086, 75, 1359, 1359, 42, 16, 2720, 151, 907, 680, 22, 1164, 1254, 113, 2724, 108, 286, 644, 90, 12, 1090, 30, 848, 682, 442, 6, 42, 2730, 202, 341, 273, 455, 210, 1366, 1822, 91, 547, 18, 420, 528, 8, 111, 1369, 82, 2739, 8, 84, 2740, 2741, 152, 1096, 30, 870, 294, 498, 60, 2448, 686, 305, 165, 78, 228, 154, 916, 138, 2, 5500, 390, 5502, 21, 366, 2752, 2753, 144, 786, 252, 166, 78, 444, 459, 1102, 294, 51, 660, 2759, 22, 345, 50, 786, 1380, 48, 153, 5526, 230, 288, 78, 5530, 460, 502, 2766, 15, 43, 336, 210, 2660, 69, 1846, 1296, 330, 6, 1108, 1334, 903, 72, 2670, 3, 60, 173, 88, 2776, 4, 154, 926, 198, 432, 46, 1353, 102, 2781, 318, 78, 22, 1314, 28, 1392, 278, 618, 198, 2786, 464, 222, 80, 78, 2788, 1194, 15, 5580, 31, 1860, 116, 558, 126, 75, 42, 594, 42, 2795, 232, 1104, 699, 186, 699, 1344, 155, 508, 6, 933, 1400, 1290, 233, 522, 1401, 132, 700, 455, 16, 180, 660, 935, 600, 561, 6, 40, 689, 1872, 28, 24, 936, 5622, 18, 1, 672, 880, 66, 432, 281, 938, 2, 2730, 312, 462, 32, 313, 2818, 2819, 46, 470, 30, 18, 656, 564, 940, 1882, 32, 804, 112, 5650, 78, 2826, 256, 84, 12, 5656, 110, 5658, 141, 48, 1332, 606, 58, 34, 2832, 118, 108, 5668, 18, 689, 708, 60, 709, 113, 42, 810, 1328, 315, 35, 198, 473, 2841, 84, 378, 1421, 506, 13, 316, 284, 30, 158, 1423, 24, 528, 44, 30, 6, 230, 18, 5700, 2850, 380, 330, 162, 79, 438, 713, 86, 570, 571, 48, 196, 408, 42, 1428, 1429, 952, 126, 6, 953, 2860, 2784, 39, 228, 204, 902, 178, 336, 95, 52, 1432, 42, 1380, 15, 7, 5736, 450, 1912, 30, 5740, 28, 5742, 179, 382, 624, 2460, 239, 5748, 22, 315, 359, 522, 24, 575, 719, 36, 1439, 1326, 1, 822, 231, 112, 130, 1152, 465, 104, 102, 32, 576, 2772, 6, 550, 2886, 6, 342, 1404, 159, 5778, 272, 230, 1218, 5782, 30, 132, 262, 107, 1446, 2478, 192, 965, 180, 386, 2896, 180, 66, 240, 222, 21, 28, 1450, 322, 276, 290, 21, 2902, 5806, 22, 78, 246, 444, 726, 2906, 144, 581, 726, 138, 2908, 506, 96, 5820, 35, 646, 6, 232, 970, 2913, 690, 924, 26, 2352, 81, 306, 1458, 388, 162, 96, 138, 2919, 8, 58, 462, 2921, 486, 498, 39, 1948, 336, 1462, 6, 1950, 18, 195, 2926, 1170, 60, 5856, 28, 30, 146, 5860, 976, 30, 61, 176, 1254, 2933, 81, 5868, 293, 306, 366, 2514, 44, 46, 336, 326, 2938, 2939, 42, 2940, 688, 39, 735, 106, 108, 2436, 22, 150, 90, 168, 490, 1435, 420, 130, 66, 5896, 982, 2768, 58, 84, 678, 5902, 5, 1180, 984, 178, 30, 2790, 98, 2816, 246, 72, 1478, 78, 112, 480, 268, 986, 3, 285, 138, 2961, 740, 13, 1481, 5926, 18, 462, 592, 658, 247, 464, 462, 593, 78, 1978, 371, 5938, 6, 456, 2970, 282, 742, 140, 495, 936, 1486, 220, 48, 540, 15, 1984, 228, 99, 248, 66, 110, 116, 148, 331, 10, 132, 210, 1192, 234, 48, 186, 966, 99, 426, 373, 180, 476, 7, 41, 966, 420, 664, 66, 5980, 166, 960, 16, 18, 40, 2993, 498, 1456, 299, 998, 318, 1380, 9, 108, 214, 999, 1499, 2568, 1, 32, 1500, 308, 234, 200, 6, 858, 125, 1001, 300, 6010, 166, 78, 480, 200, 46, 182, 464, 462, 42, 222, 3010, 1422, 50, 30, 1430, 210, 8, 6028, 33, 81, 84, 670, 1290, 560, 502, 3018, 3018, 60, 75, 2586, 234, 3021, 755, 30, 3022, 6046, 6, 2882, 22, 2016, 176, 3026, 252, 258, 27, 224, 696, 328, 4, 252, 432, 966, 378, 202, 336, 3033, 15, 816, 202, 1398, 22, 6072, 253, 27, 210, 986, 253, 1013, 18, 1013, 380, 78, 78, 1216, 1424, 2028, 380, 761, 84, 2030, 761, 338, 138, 286, 42, 66, 508, 954, 60, 1220, 336, 2864, 108, 6, 105, 1470, 508, 740, 138, 96, 95, 6112, 1018, 1222, 46, 1019, 198, 420, 16, 3060, 204, 78, 1530, 42, 1020, 278, 382, 339, 51, 6130, 24, 1533, 1533, 204, 174, 2736, 30, 438, 153, 44, 123, 6142, 1, 1228, 438, 341, 364, 42, 5, 1025, 192, 438, 720, 41, 18, 2990, 1539, 342, 6, 60, 78, 79, 66, 8, 1541, 1320, 256, 495, 88, 176, 1542, 3086, 294, 18, 192, 140, 1544, 498, 34, 882, 28, 228, 193, 206, 103, 2948, 48, 2062, 618, 75, 21, 562, 162, 174, 1548, 3098, 1032, 3099, 15, 78, 1326, 443, 46, 16, 1484, 2068, 96, 2658, 66, 6210, 1552, 108, 42, 112, 6, 6216, 148, 230, 155, 6220, 240, 42, 388, 41, 282, 1434, 43, 2076, 132, 165, 90, 110, 519, 84, 779, 18, 1559, 2928, 6, 1027, 156, 1040, 222, 208, 173, 6246, 70, 1041, 0, 414, 52, 78, 754, 46, 176, 6256, 444, 284, 312, 298, 60, 6262, 84, 534, 30, 1044, 1566, 6268, 18, 1045, 42, 80, 3136, 50, 261, 1569, 168, 66, 78, 570, 116, 1020, 1570, 418, 96, 6286, 130, 990, 48, 696, 66, 420, 524, 1258, 393, 2098, 1518, 94, 6, 6300, 88, 190, 98, 96, 1050, 624, 738, 700, 315, 3155, 262, 3074, 30, 140, 1578, 3158, 54, 1540, 13, 42, 756, 3161, 240, 22, 1581, 18, 336, 3164, 30, 486, 1582, 1055, 3166, 180, 2, 6336, 72, 2112, 79, 1488, 150, 6342, 60, 138, 1494, 576, 506, 906, 42, 56, 99, 6352, 32, 15, 678, 162, 272, 3179, 13, 1590, 636, 12, 21, 198, 212, 6366, 99, 192, 42, 1518, 174, 1062, 177, 16, 199, 2730, 1062, 2126, 28, 708, 29, 1470, 18, 638, 510, 532, 133, 6388, 35, 246, 368, 710, 506, 639, 30, 78, 456, 117, 0, 129, 96, 1008, 200, 60, 1601, 3108, 44, 336, 32, 2136, 228, 286, 1068, 641, 200, 330, 1604, 2730, 53, 2140, 234, 2140, 8, 256, 48, 1071, 1606, 2142, 107, 3132, 33, 918, 1072, 6, 201, 390, 84, 184, 66, 1008, 3220, 3024, 178, 92, 146, 306, 30, 1612, 21, 2150, 403, 21, 1380, 1290, 268, 586, 1076, 2152, 144, 210, 179, 308, 4, 215, 780, 3108, 42, 924, 646, 359, 202, 6472, 246, 6, 1618, 336, 65, 90, 9, 270, 462, 30, 1620, 1296, 506, 498, 810, 102, 58, 1298, 540, 525, 1520, 432, 84, 88, 342, 1056, 6, 98, 3250, 1392, 5, 1300, 542, 30, 271, 3102, 30, 3056, 6, 498, 3256, 1302, 180, 882, 3258, 65, 81, 815, 1086, 592, 696, 28, 150, 3180, 16, 1088, 326, 930, 770, 46, 66, 653, 126, 2178, 1398, 1506, 108, 30, 1635, 726, 204, 48, 1090, 1091, 409, 174, 130, 3275, 6, 6552, 112, 198, 148, 533, 273, 936, 5, 729, 192, 3281, 91, 12, 462, 198, 820, 1642, 8, 6570, 195, 312, 774, 262, 8, 2192, 66, 336, 138, 1316, 1096, 3164, 822, 219, 132, 2820, 60, 598, 658, 1014, 34, 3114, 78, 659, 96, 61, 3298, 3299, 2, 330, 3300, 105, 42, 55, 366, 2202, 174, 1101, 220, 300, 252, 1552, 1653, 42, 413, 1524, 1102, 6618, 110, 2206, 42, 534, 22, 13, 3312, 2162, 552, 2838, 48, 1044, 276, 66, 795, 1326, 78, 474, 553, 553, 41, 1596, 45, 24, 150, 221, 1661, 2992, 69, 540, 18, 246, 1662, 3326, 1108, 242, 6, 474, 832, 6658, 3, 6660, 3330, 2220, 336, 105, 4, 3248, 833, 18, 308, 2856, 46, 6672, 1610, 44, 556, 202, 78, 3339, 166, 1040, 768, 405, 278, 570, 3342, 742, 18, 1672, 222, 6690, 42, 1056, 1673, 102, 15, 180, 784, 84, 33, 6700, 558, 6702, 418, 148, 1434, 288, 42, 6708, 60, 1118, 419, 168, 186, 208, 88, 1119, 1679, 3359, 6, 138, 1680, 369, 205, 268, 522, 930, 812, 1121, 224, 546, 16, 3366, 6, 32, 140, 6736, 561, 1606, 336, 318, 3370, 102, 28, 630, 843, 258, 30, 1584, 3, 546, 30, 2250, 306, 192, 281, 1624, 540, 125, 78, 1690, 462, 161, 396, 10, 1584, 132, 46, 966, 338, 60, 423, 156, 564, 5, 66, 150, 3388, 6778, 112, 1356, 1695, 144, 13, 638, 84, 88, 1696, 120, 96, 679, 141, 6792, 273, 75, 566, 2910, 34, 522, 16, 1133, 1602, 3401, 54, 680, 205, 2268, 66, 618, 113, 966, 390, 27, 3406, 644, 35, 400, 486, 2272, 30, 3222, 378, 6822, 213, 6, 1706, 3413, 284, 6828, 341, 66, 60, 6832, 528, 1366, 1708, 273, 786, 2928, 18, 855, 310, 228, 812, 111, 162, 830, 53, 380, 8, 240, 570, 132, 1628, 152, 856, 6856, 42, 6498, 294, 762, 184, 6862, 6, 686, 3432, 108, 16, 6868, 228, 3435, 26, 364, 1470, 2, 95, 1518, 180, 1146, 21, 2946, 15, 3441, 430, 144, 312, 3360, 30, 3403, 78, 2296, 287, 1680, 382, 294, 215, 198, 431, 6898, 22, 1122, 336, 174, 862, 1380, 575, 1151, 78, 966, 230, 3455, 3, 1110, 384, 460, 18, 3458, 1152, 48, 43, 192, 3460, 462, 576, 69, 3462, 2308, 432, 390, 6, 28, 866, 231, 1733, 72, 272, 990, 3468, 768, 173, 630, 132, 130, 30, 154, 1650, 3473, 192, 6948, 46, 330, 26, 816, 180, 318, 138, 193, 210, 3479, 28, 3480, 3422, 30, 1740, 198, 63, 6966, 66, 44, 80, 6970, 246, 1098, 158, 15, 108, 6976, 581, 498, 116, 534, 698, 6982, 96, 42, 498, 16, 291, 420, 232, 3495, 198, 6, 804, 699, 26, 1749, 318, 583, 6, 1750, 388, 3404, 272, 233, 1680, 42, 8, 567, 700, 90, 584, 3506, 498, 660, 438, 2338, 308, 7018, 6, 1392, 1755, 2340, 219, 28, 1170, 1171, 150, 70, 18, 572, 146, 540, 879, 66, 879, 1695, 176, 391, 2, 1173, 1506, 503, 293, 32, 30, 756, 440, 234, 46, 32, 105, 1175, 3526, 656, 42, 7056, 1764, 180, 32, 3366, 106, 252, 441, 78, 1766, 285, 90, 7068, 12, 1178, 48, 214, 390, 141, 420, 336, 3538, 3539, 58, 96, 20, 393, 66, 108, 1180, 558, 221, 368, 708, 1518, 98, 215, 1773, 42, 886, 3450, 78, 1140, 35, 786, 429, 7102, 3, 84, 144, 374, 1776, 7108, 13, 546, 42, 2370, 254, 158, 592, 646, 1779, 336, 44, 3560, 593, 3344, 24, 18, 1524, 1018, 18, 594, 330, 264, 1782, 3054, 140, 713, 222, 60, 861, 638, 48, 192, 3570, 476, 414, 1428, 99, 1020, 893, 2382, 6, 275, 148, 3410, 168, 39, 1788, 560, 1192, 3579, 178, 30, 3580, 252, 99, 1432, 1194, 2388, 6, 1749, 7, 140, 162, 199, 240, 30, 66, 7176, 96, 184, 179, 3486, 18, 326, 32, 239, 3592, 3593, 299, 78, 359, 368, 420, 7192, 108, 719, 768, 1199, 1740, 3432, 1, 378, 138, 2058, 900, 130, 200, 7206, 208, 396, 102, 1030, 300, 1803, 3606, 6, 10, 618, 200, 7218, 342, 1148, 858, 3480, 42, 272, 602, 8, 138, 7228, 30, 1032, 112, 2410, 3616, 1446, 33, 402, 138, 126, 180, 834, 560, 3621, 1810, 66, 3622, 7246, 75, 658, 28, 2416, 42, 74, 30, 290, 151, 290, 1710, 240, 22, 104, 1815, 804, 113, 726, 258, 546, 286, 2422, 726, 220, 4, 1038, 909, 96, 848, 3438, 202, 700, 6, 202, 110, 3641, 202, 690, 1821, 1038, 455, 294, 81, 1738, 1822, 48, 156, 162, 18, 2432, 220, 810, 8, 3108, 1216, 1188, 82, 486, 84, 3653, 84, 7308, 336, 1218, 152, 1190, 286, 18, 870, 15, 3658, 1686, 60, 3660, 522, 305, 305, 146, 6, 3440, 228, 348, 61, 1466, 138, 611, 576, 81, 390, 308, 1222, 890, 366, 2446, 367, 1572, 48, 336, 3672, 195, 166, 7348, 42, 1225, 459, 126, 1838, 735, 51, 1050, 282, 222, 22, 432, 204, 99, 786, 490, 84, 598, 153, 1842, 66, 18, 288, 8, 1228, 58, 460, 2458, 240, 1794, 5, 660, 1230, 1166, 210, 30, 41, 1804, 1846, 820, 246, 3492, 6, 7392, 1232, 112, 903, 852, 24, 1050, 3, 137, 3700, 224, 88, 740, 1518, 822, 154, 105, 18, 7410, 432, 96, 336, 247, 34, 2472, 3708, 2472, 78, 180, 206, 570, 28, 6, 598, 636, 618, 1584, 742, 619, 464, 7432, 174, 1486, 78, 33, 1859, 903, 15, 1062, 3660, 413, 1860, 248, 16, 338, 126, 570, 148, 7450, 198, 1792, 3726, 210, 232, 7456, 112, 7458, 186, 276, 30, 3504, 155, 373, 933, 1170, 933, 96, 41, 30, 233, 598, 12, 66, 132, 3738, 1246, 69, 16, 748, 84, 1068, 935, 498, 882, 7486, 6, 1872, 318, 226, 1872, 1218, 208, 214, 936, 336, 1782, 7498, 1, 576, 330, 60, 66, 234, 138, 3753, 938, 278, 125, 84, 312, 682, 816, 166, 313, 3758, 534, 136, 46, 1188, 1880, 3761, 18, 42, 455, 192, 940, 1882, 50, 3536, 804, 135, 3766, 8, 78, 2512, 1884, 1074, 84, 7540, 418, 198, 110, 502, 294, 3773, 48, 2516, 75, 419, 58, 246, 1258, 755, 118, 228, 3778, 3779, 6, 1890, 198, 630, 60, 176, 96, 1518, 42, 812, 27, 3696, 315, 631, 540, 4, 473, 7576, 140, 78, 378, 342, 1776, 7582, 13, 15, 1264, 84, 30, 1084, 22, 3795, 24, 46, 949, 210, 30, 1855, 1820, 592, 18, 230, 180, 1267, 380, 78, 1901, 7606, 79, 1086, 380, 1218, 86, 110, 414, 761, 48, 2538, 438, 1800, 42, 508, 102, 66, 952, 60, 15, 3668, 953, 2542, 108, 1758, 13, 32, 346, 508, 902, 3270, 198, 3819, 95, 141, 3820, 3821, 42, 46, 1274, 2548, 7, 1912, 16, 546, 1912, 425, 924, 1530, 28, 90, 546, 66, 382, 3726, 638, 1248, 239, 24, 3832, 80, 105, 284, 174, 639, 24, 7672, 639, 153, 36, 213, 116, 3288, 1, 1920, 1826, 294, 112, 364, 60, 7686, 465, 232, 192, 7690, 32, 546, 3846, 18, 6, 3738, 641, 7698, 6, 1200, 770, 7702, 53, 66, 963, 366, 230, 1776, 256, 700, 30, 856, 252, 1542, 107, 1929, 1808, 615, 192, 3306, 6, 1287, 386, 34, 3862, 7726, 66, 3770, 193, 26, 21, 18, 92, 48, 322, 2578, 104, 3780, 21, 860, 546, 308, 22, 1548, 1290, 420, 444, 30, 15, 3696, 144, 7752, 969, 46, 138, 1939, 215, 3879, 96, 198, 1940, 3324, 646, 1552, 32, 862, 970, 304, 6, 612, 924, 259, 858, 155, 27, 12, 1944, 2592, 388, 150, 1296, 1260, 138, 43, 912, 1794, 58, 2596, 90, 546, 486, 7792, 432, 779, 1948, 1232, 834, 708, 6, 1876, 1886, 816, 195, 222, 1300, 30, 60, 72, 70, 424, 30, 300, 1953, 52, 976, 7816, 1302, 558, 176, 26, 1955, 7822, 81, 312, 42, 1304, 306, 7828, 84, 95, 44, 186, 1958, 1566, 326, 1840, 653, 66, 42, 56, 653, 330, 39, 261, 1961, 522, 108, 3818, 78, 2616, 150, 3926, 48, 1570, 490, 288, 491, 140, 130, 1122, 1310, 2620, 982, 66, 198, 3933, 84, 420, 393, 1232, 5, 7872, 210, 6, 178, 3938, 12, 3939, 98, 105, 1686, 3941, 24, 738, 3942, 14, 112, 3234, 262, 606, 986, 438, 1973, 1578, 138, 1924, 358, 2632, 13, 7900, 219, 564, 18, 240, 1914, 3953, 658, 718, 336, 438, 462, 960, 659, 1582, 1978, 84, 159, 3959, 2, 3916, 464, 414, 282, 79, 55, 7926, 495, 440, 60, 102, 220, 3966, 3966, 506, 15, 7936, 126, 3728, 99, 882, 342, 1794, 110, 678, 56, 441, 331, 7948, 13, 3975, 210, 30, 480, 21, 48, 216, 946, 378, 99, 3762, 1326, 3981, 180, 174, 852, 3840, 41, 102, 199, 2656, 664, 528, 221, 28, 166, 886, 3988, 52, 18, 3806, 306, 886, 498, 133, 242, 1134, 998, 2662, 368, 780, 3, 2664, 570, 30, 999, 726, 105, 1260, 0, 42, 500, 975, 308, 200, 87, 624, 6, 2002, 44, 2670, 1001, 1335, 4006, 228, 166, 8016, 90, 162, 200, 264, 570, 560, 464, 53, 34, 1276, 222, 30, 8, 223, 50, 1932, 102, 1606, 210, 414, 4018, 4019, 33, 336, 268, 1146, 670, 201, 444, 618, 502, 447, 66, 3936, 60, 4026, 2013, 178, 234, 3450, 208, 8058, 30, 2686, 644, 122, 6, 403, 108, 42, 2016, 8068, 268, 1152, 252, 66, 366, 144, 224, 490, 576, 1346, 4, 2020, 32, 232, 966, 42, 930, 8086, 336, 1348, 202, 420, 816, 4046, 630, 1618, 22, 2698, 2024, 132, 9, 1620, 4050, 24, 253, 1620, 192, 66, 1013, 208, 810, 811, 78, 180, 4056, 540, 2028, 2029, 10, 352, 84, 1353, 390, 4061, 338, 6, 112, 42, 42, 246, 5, 1978, 954, 1355, 1722, 271, 112, 442, 312, 2712, 6, 3486, 638, 3824, 508, 180, 4072, 4073, 96, 28, 81, 18, 1018, 3930, 75, 696, 1019, 1359, 2039, 495, 16, 1020, 78, 151, 78, 770, 680, 2722, 1020, 1164, 126, 8170, 113, 742, 660, 108, 24, 48, 644, 8178, 204, 36, 4090, 3486, 30, 409, 22, 682, 44, 3870, 6, 1365, 0, 2730, 240, 148, 341, 1170, 4098, 455, 5, 1334, 1366, 630, 438, 91, 186, 3948, 18, 4104, 820, 528, 342, 1995, 111, 195, 78, 82, 1758, 8218, 8, 2740, 2055, 2740, 256, 138, 152, 432, 176, 30, 822, 4115, 294, 8232, 1958, 60, 140, 4118, 686, 318, 34, 165, 474, 4121, 228, 96, 90, 916, 103, 112, 2, 222, 2062, 390, 4126, 42, 21, 3938, 2064, 2752, 174, 250, 432, 8262, 1032, 252, 1033, 3540, 78, 8268, 413, 459, 46, 8272, 294, 110, 2068, 660, 4138, 3888, 22, 546, 20, 50, 108, 552, 1380, 8286, 6, 153, 276, 8290, 230, 2073, 84, 78, 240, 8296, 460, 1344, 41, 2766, 1776, 3762, 43, 150, 4152, 210, 165, 3558, 69, 4155, 519, 1296, 2078, 1662, 6, 462, 693, 1334, 6, 78, 72, 420, 1040, 3, 1980, 54, 173, 1041, 336, 2776, 1041, 96, 154, 833, 52, 198, 378, 4020, 46, 1314, 672, 306, 444, 556, 318, 3920, 298, 22, 166, 3576, 28, 8352, 4176, 278, 1044, 120, 198, 642, 18, 464, 336, 4181, 80, 42, 1012, 2788, 261, 4184, 15, 380, 66, 31, 13, 33, 116, 8376, 2030, 126, 418, 1904, 42, 164, 130, 42, 1794, 599, 232, 8388, 419, 699, 524, 108, 699, 88, 2098, 465, 144, 339, 6, 15, 75, 1400, 190, 205, 233, 600, 1050, 1401, 812, 1938, 700, 4094, 300, 16, 262, 3978, 660, 2806, 140, 600, 4210, 8422, 18, 336, 382, 689, 42, 8428, 28, 4215, 240, 936, 4216, 30, 18, 174, 4218, 672, 30, 4026, 66, 4221, 1055, 281, 170, 8446, 2, 1680, 78, 312, 2112, 689, 32, 396, 150, 2818, 4228, 192, 46, 2820, 2115, 30, 506, 423, 656, 4233, 56, 940, 66, 294, 32, 228, 666, 112, 162, 1806, 78, 1380, 13, 256, 1060, 3984, 12, 1696, 2121, 110, 212, 978, 141, 606, 192, 1332, 120, 566, 58, 2044, 606, 2832, 16, 8500, 108, 386, 1062, 54, 1063, 4140, 708, 462, 66, 709, 18, 8512, 42, 390, 532, 1328, 4258, 3648, 35, 710, 4260, 473, 710, 30, 84, 2842, 30, 1421, 213, 288, 39, 858, 400, 284, 96, 8536, 158, 2846, 60, 24, 2135, 8542, 44, 1708, 1424, 6, 2136, 1394, 18, 4016, 1068, 2850, 138, 812, 330, 693, 388, 237, 53, 3666, 713, 4281, 2140, 570, 2141, 1974, 48, 90, 856, 408, 2142, 4286, 1428, 294, 33, 952, 2144, 2046, 6, 2860, 102, 2860, 84, 16, 117, 345, 1008, 204, 26, 770, 178, 660, 1432, 95, 306, 2149, 1432, 1433, 21, 1380, 176, 3684, 7, 430, 330, 450, 268, 1076, 30, 1404, 2152, 84, 232, 287, 179, 246, 690, 624, 215, 696, 239, 8622, 42, 22, 2034, 4313, 359, 2876, 862, 24, 246, 1056, 719, 78, 336, 1439, 264, 1053, 3, 4320, 1036, 231, 30, 18, 130, 8646, 506, 465, 43, 30, 102, 2032, 4326, 576, 540, 786, 6, 618, 432, 2886, 420, 8662, 342, 866, 618, 477, 98, 8668, 272, 924, 5, 1218, 4336, 173, 30, 723, 4338, 262, 30, 868, 1446, 1368, 498, 192, 84, 48, 180, 2172, 26, 2896, 65, 4346, 66, 138, 1086, 222, 4348, 8698, 28, 336, 684, 322, 16, 1740, 290, 4353, 930, 2902, 66, 420, 22, 8712, 242, 246, 2178, 4158, 726, 4359, 108, 144, 924, 60, 726, 116, 2181, 2908, 1090, 84, 96, 8730, 174, 35, 198, 291, 6, 2912, 256, 970, 198, 8740, 690, 624, 273, 26, 1093, 4373, 243, 672, 6, 1458, 91, 8752, 162, 272, 198, 138, 2100, 4140, 8, 876, 336, 462, 312, 584, 486, 398, 8, 39, 438, 3738, 336, 705, 265, 6, 1096, 4290, 18, 22, 219, 2926, 2195, 8782, 60, 150, 2090, 28, 1014, 368, 146, 4292, 78, 976, 314, 879, 61, 1386, 533, 1254, 2, 1014, 81, 1467, 105, 293, 48, 8806, 366, 4202, 440, 44, 1101, 3774, 336, 105, 252, 2938, 551, 8818, 42, 8820, 200, 688, 1102, 32, 735, 96, 2206, 108, 441, 4415, 22, 88, 630, 90, 2162, 4418, 490, 4419, 48, 420, 4420, 21, 66, 420, 4422, 982, 78, 553, 58, 2158, 553, 678, 2088, 66, 15, 208, 714, 984, 221, 8860, 30, 8862, 69, 98, 30, 4433, 246, 1260, 886, 1478, 1108, 4194, 112, 35, 474, 268, 2112, 2046, 3, 2173, 2220, 138, 2220, 1776, 740, 8886, 4, 1481, 42, 4176, 18, 2223, 4446, 592, 46, 30, 247, 202, 44, 462, 4450, 4284, 78, 24, 120, 371, 1040, 4350, 18, 198, 278, 2970, 4456, 1782, 742, 30, 294, 495, 222, 810, 1486, 1487, 1056, 48, 4462, 1456, 15, 144, 414, 228, 84, 2233, 248, 893, 558, 330, 540, 1914, 148, 2980, 2096, 10, 42, 1788, 210, 4268, 1118, 234, 178, 4475, 186, 1278, 66, 99, 1119, 78, 373, 4080, 6, 476, 2240, 4481, 123, 162, 249, 420, 522, 4484, 66, 8970, 1121, 166, 96, 179, 16, 4370, 2211, 40, 32, 3846, 498, 690, 561, 299, 1123, 126, 318, 44, 420, 27, 28, 4048, 214, 768, 258, 1499, 204, 4499, 1, 1125, 642, 1500, 2250, 900, 234, 3002, 281, 6, 208, 9010, 125, 2253, 751, 300, 462, 210, 498, 4340, 10, 480, 1038, 276, 46, 342, 1504, 464, 60, 9028, 42, 820, 564, 3010, 2258, 138, 50, 1290, 753, 1430, 112, 1130, 8, 4521, 144, 33, 2261, 4428, 84, 4524, 180, 1290, 120, 822, 502, 1810, 141, 3018, 1938, 9058, 75, 240, 1078, 234, 34, 42, 755, 4533, 1133, 3022, 151, 4416, 18, 210, 348, 22, 2268, 2184, 176, 1296, 113, 252, 126, 2190, 27, 286, 174, 696, 35, 2220, 4, 10, 2272, 432, 2273, 848, 378, 826, 1516, 336, 6, 4302, 15, 9102, 284, 202, 1092, 3900, 22, 9108, 455, 253, 528, 2100, 210, 1822, 273, 253, 2208, 276, 18, 1302, 2280, 380, 228, 8, 78, 3042, 162, 1424, 82, 198, 380, 1522, 4566, 84, 570, 9136, 761, 18, 152, 138, 978, 1110, 42, 870, 1072, 508, 762, 3918, 60, 1525, 6, 1008, 198, 305, 108, 4578, 90, 105, 228, 229, 508, 336, 364, 138, 4582, 748, 95, 559, 390, 1018, 1146, 4586, 46, 366, 15, 198, 96, 264, 48, 3060, 2295, 204, 30, 166, 1530, 4593, 2296, 1020, 459, 12, 382, 2212, 2298, 51, 198, 2160, 24, 4599, 22, 1533, 1113, 4601, 174, 786, 2301, 30, 575, 2302, 153, 300, 966, 123, 80, 288, 1, 708, 418, 438, 460, 9220, 364, 2200, 1152, 5, 1974, 4613, 192, 838, 210, 720, 576, 3954, 54, 1846, 2308, 1539, 2220, 4619, 6, 4620, 924, 78, 231, 903, 66, 330, 272, 1541, 3, 812, 256, 486, 660, 88, 132, 9256, 1542, 2254, 154, 294, 140, 2262, 192, 432, 560, 1544, 330, 330, 34, 168, 180, 28, 61, 78, 193, 4638, 2319, 103, 28, 928, 48, 1547, 30, 618, 2321, 150, 21, 1326, 464, 162, 44, 2323, 1548, 78, 246, 1032, 7, 1456, 15, 910, 4650, 1326, 581, 1860, 46, 565, 534, 1484, 126, 4655, 96, 1518, 1552, 198, 16, 726, 1552, 4659, 232, 42, 754, 4661, 6, 186, 222, 148, 26, 4410, 155, 210, 583, 240, 1074, 933, 388, 3112, 924, 282, 233, 9340, 129, 9342, 8, 132, 4672, 2154, 90, 3116, 16, 519, 498, 4554, 779, 935, 2338, 1559, 2339, 3990, 6, 66, 75, 156, 2340, 1872, 222, 1008, 1170, 519, 936, 9370, 70, 102, 756, 1, 146, 9376, 52, 4592, 66, 754, 4690, 426, 176, 938, 342, 444, 1173, 1140, 312, 4695, 293, 60, 60, 313, 252, 81, 42, 30, 46, 624, 1566, 1567, 1175, 18, 4702, 2244, 42, 9312, 940, 3136, 180, 4706, 261, 804, 106, 168, 1104, 554, 78, 9420, 672, 348, 90, 84, 1570, 856, 1178, 96, 110, 4715, 130, 1048, 572, 48, 336, 4718, 66, 1573, 58, 524, 2360, 630, 393, 118, 2361, 1518, 1180, 26, 6, 726, 368, 88, 2268, 60, 98, 1344, 1182, 1050, 42, 9460, 738, 3154, 78, 315, 1183, 4733, 262, 2224, 473, 30, 3, 9472, 1578, 378, 374, 162, 1014, 4739, 13, 1494, 430, 756, 2370, 30, 240, 2314, 592, 1581, 24, 9490, 336, 862, 92, 30, 593, 9496, 1582, 1914, 18, 3166, 2375, 336, 6, 380, 672, 72, 264, 768, 79, 1585, 140, 150, 1155, 86, 60, 765, 2379, 1494, 48, 595, 506, 2332, 476, 42, 432, 2040, 99, 366, 952, 96, 2382, 2383, 678, 953, 148, 272, 450, 9538, 13, 1932, 366, 636, 1192, 902, 21, 4773, 30, 212, 95, 955, 99, 1160, 112, 42, 2388, 4518, 522, 286, 7, 177, 2046, 520, 199, 1912, 4782, 1062, 66, 4098, 28, 4496, 184, 29, 2393, 382, 18, 780, 228, 510, 239, 66, 133, 222, 299, 105, 4792, 4793, 368, 1554, 24, 506, 108, 2340, 30, 36, 1199, 456, 2399, 1540, 1, 4800, 800, 96, 2058, 112, 200, 246, 200, 1601, 465, 2058, 132, 267, 198, 32, 300, 4698, 228, 3206, 6, 1068, 2256, 9622, 200, 6, 802, 1604, 1148, 9628, 53, 4815, 42, 234, 4816, 230, 8, 418, 780, 144, 30, 465, 1606, 4821, 2410, 107, 78, 438, 33, 603, 192, 1072, 126, 294, 201, 386, 560, 84, 438, 2226, 66, 1380, 805, 3220, 75, 21, 534, 1380, 2416, 146, 322, 4572, 30, 1136, 690, 21, 290, 2419, 403, 1613, 22, 1380, 782, 1540, 268, 444, 2324, 1076, 258, 346, 144, 440, 2422, 537, 390, 138, 4, 9696, 186, 780, 96, 1188, 42, 1560, 202, 646, 330, 4560, 202, 72, 970, 246, 202, 882, 1618, 924, 1038, 65, 336, 4859, 27, 4860, 972, 462, 48, 388, 1620, 280, 18, 506, 138, 786, 810, 2433, 390, 58, 1216, 318, 540, 9738, 486, 1520, 2435, 9742, 84, 1948, 442, 342, 1218, 9748, 6, 1386, 286, 3250, 1219, 195, 5, 886, 240, 542, 60, 2373, 271, 750, 305, 30, 2304, 9766, 6, 4884, 976, 3256, 348, 336, 180, 176, 138, 3258, 2444, 42, 81, 9780, 264, 1086, 1222, 306, 696, 4893, 2446, 150, 44, 4895, 16, 1398, 2378, 326, 195, 96, 770, 35, 42, 198, 1092, 4901, 126, 39, 1634, 1398, 51, 576, 108, 9810, 222, 1635, 2100, 150, 204, 9816, 1636, 1090, 490, 660, 409, 414, 153, 130, 4624, 1185, 6, 9828, 982, 112, 1228, 9832, 148, 84, 2458, 273, 2459, 4919, 5, 54, 18, 192, 1166, 178, 91, 1596, 41, 462, 98, 9850, 820, 4814, 378, 24, 6, 9856, 195, 3286, 112, 774, 4930, 96, 8, 986, 2466, 66, 137, 1610, 138, 4935, 88, 1096, 4936, 13, 822, 1968, 32, 132, 18, 30, 180, 4941, 96, 658, 4942, 9886, 34, 420, 462, 78, 2472, 1140, 96, 1978, 206, 3298, 84, 468, 2, 12, 2475, 3300, 618, 282, 42, 4953, 619, 366, 495, 208, 174, 4730, 413, 220, 33, 690, 252, 108, 15, 1653, 110, 4961, 413, 99, 708, 1102, 16, 1241, 110, 9930, 570, 42, 4966, 331, 66, 522, 828, 3312, 210, 1988, 552, 1620, 112, 48, 226, 588, 276, 9948, 99, 795, 155, 804, 78, 180, 1170, 553, 1146, 4752, 41, 474, 1168, 135, 598, 664, 150, 9966, 132, 1661, 166, 2262, 69, 554, 2493, 18, 84, 302, 1662, 4688, 498, 1108, 330, 4884, 6, 998, 1664, 832, 226, 4278, 3, 1632, 208, 3330, 2358, 999, 336, 192, 357, 4, 0]

Hassut desimaalit

Tässä esitetyt desimaalikehitelmät on laskettu Pythonilla, koodi löytyy tarinan lopusta. Toki saman voi tehdä, vaikka Wolfram Alphalla tai GoCalcilla Pythonin Sage-murteella tai …

9999999801

Joskus vuonna 2012 löysin Futility Closetista hauskan murtoluvun desimaalikehitelmän. 

1/9801 ≈ 0.000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969799000102030405060708091011121314151617...

Näyttää siltä, että tuossa desimaalikehitelmässä on luonnolliset luvut peräkkäin lukuun 99 saakka. Tarkkasilmäinen oppilaani huomasi, että 98 puuttuu. Hassua. Mutta sehän on jakolaskun nimittäjässä.

Kun lisätään yhdeksikköjä nimittäjän alkuun, saadaan luonnolliset luvut jatkumaan pidemmälle. Arvaa, mitä lukua vastaavat numerot puuttuvat omalta paikaltaan tässä desimaalikehitelmässä. 

1/ 99801 ≈0.000001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021...986987988989990991992993994995996997999000001002003004005006007008009010011012013…

Minun päässäni ei ole minkään näköistä matemaattista ajatusta, joka selittäisi tämän ilmiön. Jätän asian pohtimisen arvoisalle lukijalle. Jos keksit jonkin selityksen, niin ole ystävällinen ja kerro siitä minulle, vaikka kommentoimalla tätä artikkelia.

9999999998 ja 9999999998 jne. sekä 49999999

Esittäessäni tätä ilmiötä oppilailleni näppäilin vahingossa

1/9998 ≈ 0.0001000200040008001600320064012802560512102420484096819363872774554910982196439287857571514302860572114…

Desimaalikehitelmän alussa on kakkosen potensseja! Yhdeksikköjen lisääminen alkuun lisää kakkosten potenssien lukumäärää.

1/999998 ≈
0.000001000002000004000008000016000032000064000128000256000512001024002048004096008192016384032768065536131

Kun esitin tätä 2012 Marstrandin GeoGebra-tilaisuudessa ystäväni Jonas ”the Mad Mathematician” Hall oivalsi, että jakolasku

1/999997 ≈0.000001000003000009000027000081000243000729002187006561019683059049177147531442594327782983348950046850141

tuottaa kolmosen potensseja ja

1/999994 ≈0.000001000004000016000064000256001024004096016384065536262145048580194320777283109132436529746118984475938…

nelosen potensseja jne.

Virolainen ystäväni Sirje Pihlap oivalsi samana iltana, että 9998 on parillinen, niinpä 4999 tuottaa samoja lukuja desimaalikehitelmään.

1/4999 ≈ 0.0002000400080016003200640128025605121024204840968193638727745549109821964392878575715143028605721144229…

Taisin kirjoittaa aiheesta viestin entiseen Retnorf-blogiini. Tarina on jossain vanhan blogipalvelimen varakopion syövereissä. Muistini mukaan Hannu Korhonen ja Simo Kivelä kommentoivat tarinaani ja esittivät selityksen/todistuksen miksi kakkosen, kolmosen jne. potenssit ilmestyvät desimaalikehitelmiin.

Jätän tämänkin asian pohdiskelun lukijalle. Samalla voi pohtia tuottaako 1/99999999 ykkösen potensseja.

9999999899999999

Tänä keväänä löytyi Futility Closetista taas hassu desimaalikehitelmä.

1/9999999899999999 ≈ 1.0000000100000002000000030000000500000008000000130000002100000034000000550000008900000144000002330000037700000610000009870000159700002584000041810000676500010946000177110002865700046368000750250012139E-16 

Tuttu lukujono ilmestyy desimaalikehitelmään, kun kahdeksikon vasemmalla puolella on yksi yhdeksän vähemmän kuin oikealla. Miksi? Jätän tämänkin asian selvittämisen lukijan kontolle :o)

Pythonkoodi

Alla Pythonkoodi, jolla tuotin tarinan desimaalit. Kopio ja sijoita esimerkiksi sivulta https://www.python.org/ladatun Idlen koodieditoriin tai sivulla https://repl.it/repls/RemoteEminentPipelining Pythoniin ja suorita koodi.

from decimal import *
# haetaan kirjasto, jonka avulla voidaan laskea desimaaleja
def jako(osoittaja, nimittaja, desimaaleja):
getcontext().prec = desimaaleja
# getcontxt().prec määrittää desimaalien lukumäärän
print()
    print("1/", nimittaja, "≈", Decimal(osoittaja)/Decimal(nimittaja))

jako(1,9801, 300)
jako(1, 998001, 3050)
jako(1, 9998, 100)
jako(1, 999998, 100)
jako(1, 999997, 100)
jako(1, 999996, 100)
jako(1, 4999, 100)
jako(1, 999999, 100)
jako(1, 9999999899999999, 200)

Futility Closet on yksi lemppariblogeistani. https://www.futilitycloset.com/