GOOGLETRANSLATE-funktio Sheetsissä

Google Sheets-taulukkolaskennassa on jännä funktio GOOGLETRANSLATE. Sen avulla voi kääntää sanoja tai virkkeitä eri kielestä toiseen taulukkolaskennan soluissa. Veikkaan, että tästä voisi olla hyötyä joillekin oppilaille ja opettajille Suomi toisena kielenä kursseilla. Ja monelle muullekin kielten parissa puuhastavalle.

Teen pienen esimerkin, jossa käännän fysiikan ja matikan sanoja englannin, viron, ruotsin, ukrainan ja venäjän kieleen.

Sheets

Google Sheets taulukkoni ensimmäisellä rivillä on kielien nimet otsikkoina. A-sarakkeeseen lisään suomen sanoja. Solussa B2 on solun A2 käännös suomesta englantiin.

=GOOGLETRANSLATE(A2; "fi"; "en")

Kielien kaksimerkkiset koodit löytyvät ISO-standardista Wikipediasivulta https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

Kun funktiot on kirjoitettu 2. riville, niin valitaan kyseinen alue ja ja monistetaan kaavoja alaspäin tarvittavan pitkälle alueen valinnan oikean alareunan kahvasta.

Alla valmis käännöstaulukko. Googlen äly ei aina ymmärrä kirjoittamaani suomen sanaa. Esimerkiksi solun A11 ”säde” ei ole englanniksi ”rain”.

Esimerkki https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vvUFAEF6O7m4nSC6fzhZlvxvDrL-2Iq4a_rX_SFj_aM/edit?usp=sharing


liite

GOOGLETRANSLATE-funktion ohje
https://support.google.com/docs/answer/3093331?hl=en

Kertotaulu tai yhteenlaskulaskutaulu taulukkolaskennalla

Joskus tarvitsen yhteenlaskutaulukkoa, vaikkapa silloin, kun opetan kahden nopan summaan liittyviä todennäköisyyslaskennan laskuja. Esitän tässä, miten sellaisen luonti onnistuu suhteellisen helposti taulukkolaskentaohjelmissa.

Tehdään esimerkin vuoksi kahden nopan heiton summataulukko. Käytän tässä GeoGebra 5:n taulukkolaskentoa. Sama ohje toimii Excelissä, LibreOfficessa ja Google Sheetsissä.

yhteenlaskutaulukko

Laitetaan ensimmäisen nopan arvot Soluihin B1, …, G1 ja toisen A2, …, A7.

Syötetään soluun BC luku 1 ja C1 luku 2. Valitaan alue B1:C1 ja vedetään kahvasta (sininen pikkuneliö alueen oikeassa alakulmassa) oikealle soluun G1 saakka.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Luodaan samalla menetelmällä toisen nopan tulokset.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Varsinaista summataulukkoa varten tarvitsee luoda kaava, joka kopioituu oikein, kun kaavaa monistetaan oikealle tai alaspäin. Viittaukset liittyen rivi- ja saraketunnuksiin saa kiinnitettyä absoluuttisiksi käyttämällä dollari-merkkiä $.

Kirjoitetaan soluun B2 kaava =B$1 + $A2. Kertolaskutaulussa plussan tilalla olisi ollut kertomerkki. GeoGebrassa ei tarvitsisi laittaa taulukkolaskennan kaavan alkuun =-merkkiä, ei siitä haittaakaan ole. Muissa taulukkolaskentaohjelmissa sitä tarvitaan.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Valitaan solu B2 ja monistetaan kaava oikealle soluun G2 saakka.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Alue B2:G2 valittuna monistetaan rivin pätkä alaspäin kahvan avulla soluun G7 saakka.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, elektroniikka, näyttökuva

Kuvaus luotu automaattisesti

Samalla tavalla saa luotua kertolasku – tai jakolaskutaulukoita.

jakolaskutaulukko GeoGebralla 3D-pisteiksi

Tehdään ihan huvin vuoksi jakolaskutaulukko siten, että laskettuun soluun tulee 3D-pisteen koordinaatit (x, y, x/y).

Solussa B10 on kaava =(B$9, $A10, B$9 / $A10)

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Rivillä 15 olevat kysymysmerkit viittavat nollalla jakamiseen.

Tässä vaiheessa voisi kuvitella, että nuo pisteet näkyisivät 3D-alueella. Jostain kummasta syystä ne eivät näy siellä. Pisteet saa näkyville, kun kopioi pisteet soluviitteinä uuteen taulukon alueeseen.

Kirjoitetaan soluun B22 soluviite eli kaava = B10. Monistetaan soluviitettä oikealle ja sitten alue B22:L22 alaspäin riittävän pitkälle.

Kuva pisteistä koordinaatistossa on vähän tylsä. 

Laitetaan se pyörimään.lähteitä

Excel ohje liittyen soluviittauksiin
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/suhteellisten-suorien-ja-sekaviittausten-v%C3%A4lill%C3%A4-vaihtaminen-dfec08cd-ae65-4f56-839e-5f0d8d0baca9

Malinin ohje GeoGebran taulukkolaskentaan http://www.malinc.se/math/geogebra/spreadsheeten.php

Värit Kaavaniiloon

Janne lähetti viestin, ihan Signalilla. Se oli eka saamani Signalviesti. Hän kertoi, että Kaavaniiloon on lisätty mahdollisuus muuttaa tekstin väriä ja kokoa. Ihan kiva, jos esimerkiksi tekee Slidesissä esityksiä, joissa taustan väri aiheuttaa ongelmia.

Kaavaniilo on Google Docs ja Slides laajennus. Sen avulla voi luoda ja muokata kaavoja näppärästi. Ohjelma käyttää samaa koodia kuin Abittieditorikin.

Ohje Kaavaniilon asentamiseen löytyy aiemmasta viestistäni. https://mikonfysiikka.wordpress.com/2020/05/18/kaavaniilo-abittikaavaeditori-google-docsiin/