Istumapaikkanumeroiden arpominen Google Sheetsillä

Kirjoitin pari päivää sitten artikkelin ”Istumapaikkanumeroiden arpominen Excelillä”. Päätin sitten luoda samankaltaisen sovelluksen myös Google Sheetsillä. Varsinkin kun Excel-versioni toimii vain uusilla 365 Exceleillä.

Alun perin aloitin sovelluksen teon Sheetsillä, mutta en saanut SORTN()-funktiota toimimaan haluamallani tavalla. Ongelma ratkesi helpommin Excelillä ja sen SORTBY() ja SEQUENCE() -funktioilla.  Excel-versiossa koko homma onnistui yhdellä pitkähköllä komennolla, Google Sheetsissä pitää (ainakin tässä minun ratkaisussani) luoda pari ylimääräistä saraketta, jotka voi lopuksi piilottaa.

Sovellus toimii seuraavasti.

Laitetaan oppilaiden nimet soluun C2 ja siitä alaspäin.  Sarakkeelle A luodaan satunnaislukuja saman verran kuin on oppilaiden nimiäkin solun A2 kaavalla
=RANDARRAY(COUNTA(C2:C201))

B-sarakkeelle luodaan lukujono 1, 2, …, nimien lukumäärä, solun B2 kaavalla
=SEQUENCE(COUNTA(C2:C201))

Kun soluun D2 kirjoitetaan kaava
=SORTN(A2:B200;COUNTA(C2:C200);A2:A200)
ilmestyy sarakkeelle D sarakkeen A satunnaisluvut suuruusjärjestyksessä ja niiden avulla luotu satunnainen järjestysluku sarakkeelle E.

Kun sarakkeet A, B ja D piilotetaan, on sovellus valmis.

Valmis sovellus löytyy Google Drivestäni oheisen linkin takaa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1negVr7JcoWAXl7Dri3HHpVOLy6AFxbF_UM-MLbyXD3M/edit?usp=sharing

Advertisement

Vuoden 2022 ylioppilaiden arvosanajakaumia – tytöt ovat erilaisia kuin pojat

Yhdistin Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemat kevään ja syksyn 2022 ylioppilastulostiedostot. Näin sain tietoa kaikista vuoden 2022 ylioppilaista. Piirtelin jakaumakuvaajia aika monesta suositusta (N > 1000) aineesta, jakaumissa näkyy poikien ja tyttöjen tulokset erikseen.

Suurimman osan laskennasta ja kuvaajien piirrosta tein Google Sheetsin Pivot-toiminnalla, osan tilastomatikasta ja joitakin tarkistuksia GeoGebran Yhden muuttujan analyysillä ja Todennäköisyyslaskurilla. Tein myös tarkistuksen vuoksi taulukon eri aineiden keskiarvoista yms. Pythonilla.

pientä pohdiskelua

Minusta näistä kuvaajista ja taulukoista näkyy selvästi, että ylioppilaskokeessa tytöt menestyvät merkittävästi paremmin kuin pojat. Hyvin monessa  aineessa tyttöjen yo-arvosanakeskiarvo on parempi kuin poikien. Esimerkiksi äidinkielessä keskiarvojen erotus on noin 0.7 arvosanaa, terveystiedossa 0,8, psykologiassa 0.6 arvosanaa parempi kuin pojilla. Sellaisia paljon kirjoitettuja aineita (N > 5000) joissa poikien tulos on tilastollisesti merkitsevästi (P arvo < 0.001)  suurempi kuin tytöillä ovat:  pitkä englanti sekä pitkä ja lyhyt matematiikka.

Joku voisi miettiä, onko tämä ongelma vai vaan hyvä juttu. Pitääkö nuorten muuttua tai koulun? Vai pitääkö sen muuttua mitä arvioidaan ja miten?

vuoden 2022 ylioppilaat

Yhteensä vuonna 2022 saimme 29378 ylioppilasta. Puoltoäänien keskiarvo oli 23.51, mediaani 22, keskihajonta 8.26. Kirjoitettujen aineiden lukumäärän keskiarvo oli 5.4.

Keväällä valmistuneita oli 24911 ja syksyllä 4467, yhteensä 29378.

Poikia (sininen) oli 11990 (40.8 %), puoltoäänien keskiarvo 22.4 ja keskihajonta 7.83. Kirjoitettujen aineiden lukumäärän keskiarvo oli pojilla 5.3. 

Tyttöjä (punainen) oli 17388 (59,2%), puoltoäänien keskiarvo 24.3, keskihajonta 8,45. Kirjoitettujen aineiden lukumäärän keskiarvo oli tytöillä 5.5. 

Seuraavassa taulukossa näkyy eri aineiden kirjoittajien lukumäärät suuruusjärjestyksessä. Enpä ollut ennen tajunnut, että pitkää englantia kirjoitetaan enemmän kuin äidinkieltä. Kaikkea sitä oppii, kun laskee. Taulukon koodien tulkinta  löytyy tämän artikkelin lopusta.

ainekirjoittajiaainekirjoittajiaainekirjoittajia
EA27212FF1675PA63
A26047SC1219UO26
N13276A51204L121
M13085CA1162O515
BB9378EC1134Z12
BI8897BA878GC9
PS7801PC641L73
FY7572CB617DC2
YH7225FC566I1
HI6523VA428W0
TE6325SA405Q0
KE6178VC335IC0
GE3627ET296QC0
UE2823FA247
O2061TC77

Poikien ja tyttöjen lukumäärät, keskiarvot ja keskihajonnat aineittain

Rivi yht on puoltoäänien määrä ja lkm kirjoitettujen aineiden lukumäärä. NaN tarkoittaa, että keskiarvoa tai keskihajontaa ei voi laskea, koska kirjoittajia on liian vähän. 

Alla edellisen taulukon tyttöjen keskiarvon ja poikien keskiarvon erotus.

äidinkieli

Kaikissa kuvaajissa tästä eteenpäin sininen viittaa poikiin/miehiin ja punainen tyttöihin/naisiin. Arvosanoissa 0 vastaa arvosanaa improbatur, 2 arvosanaa approbatur, … ja 7 arvosanaa laudatur.

Äidinkieli, suomi – A

Katsotaan kolmea ylintä arvosanaa M, E ja L. Voisi ajatella, että noilla arvosanoilla on suhteellisen helppo tuottaa yliopistoissa vaadittavia kirjoituksia. Tytöillä näitä arvosanoja on 7080 ja pojilla 2755 eli tyttöjen määrä on yli kaksi ja puoli kertainen verrattuna poikien lukumäärään. Saman tyyppinen ero näkyy myös S2:n ja Äidinkieli ruotsin arvosanoissa.

Suomi toisena kielenä, S2 – A5

Äidinkieli, ruotsi – O


matematiikka

Matikoissa poikien keskiarvot ovat pikkaisen parempia kuin tytöillä.

Pitkä matematiikka – M

Lyhyt matematiikka – N


reaaliaineet

Fysiikka – FY

Kemia – KE

Biologia – BI

Maantiede – GE

Psykologia – PS

Historia – HI

Yhteiskuntaoppi – YH

Evankelis-luterilainen uskonto – UE

Terveystieto – TE

Tyttöjen keskiarvo on 0.83 suurempi kuin poikien. Tämä on suurin näissä kuvaajissa.

Filosofia – FF


Kielet

Ruotsi pitkä – BA

Ruotsi keskipitkä – BB

Englanti pitkä – EA

Pitkässä englannissa poikien keskiarvo on 0.4 suurempi kuin tyttöjen, tämä on ainoa aine, jossa poikien keskiarvo on reilusti suurempi kuin tyttöjen.

Englanti lyhyt – EC

Saksa lyhyt oppimäärä – SC

Suomi pitkä oppimäärä – CA


YO-koekoodit selkokielisenä

Tämä taulukko löytyy sivulta https://www.ylioppilastutkinto.fi/ext/data/FT2016KD0010.csv

koeniminamn
AÄidinkieli, suomiModersmålet, finska
A5Suomi toisena kielenäFinska som andraspråk
BARuotsi, pitkä oppimääräSvenska, lång lärokurs
BBRuotsi, keskipitkä oppimääräSvenska, medellång lärokurs
BIBiologiaBiologi
CASuomi, pitkä oppimääräFinska, lång lärokurs
CBSuomi, keskipitkä oppimääräFinska, medellång lärokurs
DCPohjoissaame, lyhyt oppimääräNordsamiska, kort lärokurs
EAEnglanti, pitkä oppimääräEngelska, lång lärokurs
ECEnglanti, lyhyt oppimääräEngelska, kort lärokurs
ETElämänkatsomustietoLivsåskådningskunskap
FARanska, pitkä oppimääräFranska, lång lärokurs
FCRanska, lyhyt oppimääräFranska, kort lärokurs
FFFilosofiaFilosofi
FYFysiikkaFysik
GCPortugali, lyhyt oppimääräPortugisiska, kort lärokurs
GEMaantiedeGeografi
HIHistoriaHistoria
IÄidinkieli, inarinsaameModersmålet, enaresamiska
ICInarinsaame, lyhyt oppimääräEnaresamiska, kort lärokurs
KEKemiaKemi
L1Latina, lyhyt oppimääräLatin, kort lärokurs
L7Latina, pidempi oppimääräLatin, längre lärokurs
MMatematiikka, pitkä oppimääräMatematik, lång lärokurs
NMatematiikka, lyhyt oppimääräMatematik, kort lärokurs
OÄidinkieli, ruotsiModersmålet, svenska
O5Ruotsi toisena kielenäSvenska som andraspråk
PAEspanja, pitkä oppimääräSpanska, lång lärokurs
PCEspanja, lyhyt oppimääräSpanska, kort lärokurs
PSPsykologiaPsykologi
Q– ei käytössä –– ej i bruk –
QCKoltansaame, lyhyt oppimääräSkoltsamiska, kort lärokurs
SASaksa, pitkä oppimääräTyska, lång lärokurs
SCSaksa, lyhyt oppimääräTyska, kort lärokurs
TCItalia, lyhyt oppimääräItalienska, kort lärokurs
TETerveystietoHälsokunskap
UEEvankelis-luterilainen uskontoEvangelisk-luthersk religion
UOOrtodoksi uskontoOrtodox religion
VAVenäjä, pitkä oppimääräRyska, lång lärokurs
VCVenäjä, lyhyt oppimääräRyska, kort lärokurs
WÄidinkieli, koltansaameModersmålet, skoltsamiska
YHYhteiskuntaoppiSamhällslära
ZÄidinkieli, pohjoissaameModersmålet, nordsamiska

Pythonkoodi Colabissa …

…löytyy täältä https://colab.research.google.com/drive/1X4f9JzbctA6a-32jhJZFqHb2AIYIFTFS?usp=sharing

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita https://mikkorahikka.blog/tag/ylioppilaskoe/

GOOGLETRANSLATE-funktio Sheetsissä

Google Sheets-taulukkolaskennassa on jännä funktio GOOGLETRANSLATE. Sen avulla voi kääntää sanoja tai virkkeitä eri kielestä toiseen taulukkolaskennan soluissa. Veikkaan, että tästä voisi olla hyötyä joillekin oppilaille ja opettajille Suomi toisena kielenä kursseilla. Ja monelle muullekin kielten parissa puuhastavalle.

Teen pienen esimerkin, jossa käännän fysiikan ja matikan sanoja englannin, viron, ruotsin, ukrainan ja venäjän kieleen.

Sheets

Google Sheets taulukkoni ensimmäisellä rivillä on kielien nimet otsikkoina. A-sarakkeeseen lisään suomen sanoja. Solussa B2 on solun A2 käännös suomesta englantiin.

=GOOGLETRANSLATE(A2; "fi"; "en")

Kielien kaksimerkkiset koodit löytyvät ISO-standardista Wikipediasivulta https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

Kun funktiot on kirjoitettu 2. riville, niin valitaan kyseinen alue ja ja monistetaan kaavoja alaspäin tarvittavan pitkälle alueen valinnan oikean alareunan kahvasta.

Alla valmis käännöstaulukko. Googlen äly ei aina ymmärrä kirjoittamaani suomen sanaa. Esimerkiksi solun A11 ”säde” ei ole englanniksi ”rain”.

Esimerkki https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vvUFAEF6O7m4nSC6fzhZlvxvDrL-2Iq4a_rX_SFj_aM/edit?usp=sharing


liite

GOOGLETRANSLATE-funktion ohje
https://support.google.com/docs/answer/3093331?hl=en