Uusi keskihajonta-sovellus GeoGebralla

Tein pienen GeoGebra-sovelluksen, jonka avulla yritin havainnollistaa keskihajontaa lyhyen matikan 5. kurssilla. Vastaavia juttuja löytyy GeoGebra Materiaaleista kun laittaa sivulla https://www.geogebra.org/materials hakukenttään hakusanaksi keskihajonta tai standard deviation.

Joskus kauan sitten menneisyydessä tein samaan aiheeseen liittyen appin, siihen liittyvä tarina löytyy täältä https://mikkorahikka.blog/2020/01/14/keskihajonta-sovellus-geogebralla Olen käyttänyt sitä usein kursseillani, nytpä päätin uudistua.

Esitän tässä, miten toteutin keskihajonta-sovelluksen.  Ensin loin 20 pistettä x-akselin alapuolelle.

Valitsin kaikki pisteet Algebraikkunasta ja vedin ne syöttökenttään (katso https://mikkorahikka.blog/2022/01/15/pisteiden-valitseminen-pistelistaksi-geogebra-5ssa/ ). Näin sain pisteistä listan, annoin sille nimen pisteet.

pisteet = {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T}

Loin listan pisteiden x-koordinaateista komennolla

xkoord = x(pisteet)

Histogrammin luokkia varten loin listan x-koordinaateista yhden välein. Jono-komennossa Min(xkoord) tuottaa pisteiden x-koordinaattien pienimmän arvon, floor pyöristää sen alaspäin kokonaisluvuksi ja 0.5:n vähentäminen määrittää vasemman reunan paikan lopullisesti. Samalla logiikalla oikea reuna määrittyy Max ja ceil-funktioilla.

reunat = Jono(n, n, floor(Min(xkoord)) - 0.5, ceil(Max(xkoord)) + 0.5, 1)

Kuvan pisteillä 

reunat = {0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5}

Histogrammi syntyi komennolla 

histo = Histogrammi(reunat, xkoord, false)

Keskiarvon ja keskihajonnan tuotin komennoilla

k = keskar(xkoord)
σ = stdevp(xkoord)

Keskiarvon havainnollistamiseksi loin janan, komennolla

keskiarvo = Jana((k, 0), (k, 10))

Keskihajontaa kuvaavat vektorit syntyivät komennoilla

U = (k, 7)
u = Vektori(U, (x(U) + σ, y(U)))
v = Vektori(U, (x(U) - σ, y(U)))

Lopullinen appi GeoGebra Materiaaleissa  https://www.geogebra.org/m/kpyg2cbk

GeoGebra versionumero 703 – mitä uutta?

Kun viimeksi joulukuussa 21 tutkin GeoGebra-päivityksiä, niin oltiin versionumerossa 680. Talven aikana päivityksiä on tullut taas jonkin verran. Katsotaan millaisia korjauksia ja uudistuksia päivitykset ovat tuoneet mukanaan. Changelog löytyy osoitteesta https://wiki.geogebra.org/en/Reference:Changelog_6.0

683

Korjauksia verkkoversion piirtoalueen viivoituksen näkymiseen. Komennon nJuuri piirto toimii oikein. 

Uusia komentoja MuodostaFunktio ja MuodostaLuku. Ne muuttavat tekstisyötteen funktioksi ja luvuksi.

686

SovitaSinille sovitus kahden pisteen kautta.

Siirto-komennon korjaus kaarille.

d = Ympyränkaari(C, E, F)
d' = Siirto(d, (1, 1))

Asymptoottien piirtäminen toimii paremmin.

687

Normaalivektori-komento toimii CASissa. Esimerkin p on taso, joka kulkee kolmen pisteen kautta.

iOS-versiossa lisätty Kuva-työkalu.

689

Notes-ohjelmaan on lisätty Isometrinen- ja Napakoordinaatisto.

691

Korjauksia toisen asteen käyrien piirtoon ja ympyröiden venyttämiseen.

693

Korjaus ekvivalenssimerkin toimintaan funktioilla

Korjauksia Kuutio-työkalun toimintaan ja skrollaamisen pitäisi toimia paremmin Classic 6:ssa (minusta se tökkii vieläkin ainakin MacOS-versiossa).

694

Kynätyökalun ei pitäisi enää kaataa ohjelmaa.

695

Classic 5-versiosta ei enää voi kirjautua GeoGebra-materiaaleihin. Toki sieltä voi vielä Viedä Materiaalisivuille.

697

Korjaus epäyhtälöiden kuvaajiin CASissa. Tämän bugin taisin minä ilmoittaa Mikelle.

Classic 6:n Valikon näkyvyys/näkymättömyysongelma on korjattu.

700

Lisäys skriptikomennon AsetaKoristelun syntaksiin. Nyt kulman tai kaaren päät saa määriteltyä komennon avulla Tyyliin AsetaKoristelu(α, 2, 4). Nämä saa määriteltyä myös olion Ominaisuudet-ikkunassa kohdassa Objektin tyyli. 

Korjauksia juurilausekkeihin, Pinta-komentoon, CASissa x(x)^2  ja 3D tekstiasetusten toimintaan.

701

Android-versioon lisätty Kuva-työkalu, korjauksia minuuttien ja sekuntien toimintaan skriptieditorissa, korjaus SivuavaYmpyrä-komentoon hyperbeleillä. Korjaus LyhinEtäisyys-komennon toimintaan.

702

Korjauksia skriptien toimimiseen ja Leikkaus-komentoon, nyt se toimii splin kanssa.

703

Korjaus RatkaiseDY-komentoon ja kaatumisongelma ratkaistu Classic 5:llä Windows-versiossa.